Välkommen till Tomelilla hembygdskrets

Vi skriver år 2000, och personerna på bilden firar 50-årsjubileum av sin realexamen år 1950!!!!! DE ELEVER som "tog realen" på Samrealskolan i Tomelilla nämnda år har ställt upp för gruppfoto på trappan mot Anders Perssons väg. Efter besök på skolan for man till Fågeltofta och Kronovalls slott, där en gemensam måltid intogs. I allt deltog 32 av 53 elever. Klassföreståndare för dem (4:4 A och 4:4 B) var deras sista läsår, 1949-50, Anna Thulin respektive Carin Johansson. En lustig detalj från besöket på Kronovall är, att en tilltänkt titt in hos greve Eric Sparre på slottet skippades, då i dag 91-årige greven ville ta ut en entréavgift... I främre raden från vänster ses (11 st): Owe Jönsson, Inger Johansson (f Holmqvist), Elsa Jönsson (f Nilsson), Ulla-Brita Lantz (f Billqvist), Kerstin Andersson (f Nilsson), Inga Pärson (f Persson), adjunkt Hans Olson (1917-2009), Maj Persson (f Fransson), Bertel Emmertz, Ingvar Hagman, MaiBritt Möller (f Hartell) och Per-Erik Persson. Mellanraden (7 st): Margit Sjöström (f Petersson), Ulla Johansson, Ulla Ravn-Holm (f Klevenland), Tage Carlsson, Lars Sonmark, Märta Nyqvist (f Thuring) och Esther Hansson (f Henriksson). Bakre raden, från vänster (14 st): Ingrid Mattsson (f Ekelund), Gertrud Ewaldz (f Lindström), Gudrun Gustafsson (f Johansson), Ann-Marie Mårtensson (f Fröjdh), Hugo Hernelöw, Bengt Hallare (f Persson), Sven Duvander, Gunnar Browall (f Nilsson), Kaj Lüsch (f Nilsson), Ragnar Wall, Sven Hammar, Sone Persson, Per-Olof Olofsson och Uno Håkansson.

Familjen Lindbergh på Marknadsgatan...

Juni 1959: Knuth (1923-2001) och Maja (1919-2002) Lindbergh med sina sex barn…

Hela familjen poserar på trappan till sitt hus på Marknadsgatan 10, dit man flyttade 1954. Huset var ett av de allra första, som byggdes öster om Folkets park, på den så kallade ”Ängen”. Området var på 1800-talet marknadsplats och tomtpriset på 50-talet 2:50 kr per kvadratmeter.

I grannhuset, nr 8, bodde den i Bollerup födde byggmästaren Ernfrid Lidholm (1903-79) med familj och på Marknadsgatan 6 busschauffören Einar Eriksson (från Tryde) med maka Siv, postexpeditör, jämte barnen Roland, Gunnar och Arne – den sistnämnde född först 1962. Lidholms ex-fru var syster till författarinnan Moa Martinson (egentligen Helga Swartz)! Fru Lidholm hade före 1954 lämnat familjen på Marknadsgatan och flyttat till Svedala, där hon gifte om sig! Familjen Lidholm bodde på Adelsbergsvägen, snett emot Ethel Hårds konditori, innan den kom till Marknadsgatan. Dottern Doris, född 1938, ansågs av övriga boende där ute vara "lite vild" - vad det nu innebar…

Äldst i barnaskaran var Börje, ”från Singapore” som han skrev på sina vykort, nog född 1934. Därefter kom Tage, f ’36, som i mitten av 50-talet jobbade en period på Eckerlunds Kläder. Han flyttade till Mora, där han gifte sig med en dalkulla men blev sedan skåning med bostad i Svedala. Yngste sonen Tore, f ’43, bodde hos sin far Ernfrid på Marknadsgatan.

BARNEN PÅ BILDEN, längst bak storebror (Sven-) Åke (f ’450420). Framför honom från vänster: Monica (f ’47) och Margareta (f ’49, Maggies). Längst fram från vänster: Lars (f ’55), Gunnel (f ’53) och Björn (f ’500815).

Äldstingen Åke är född i Vänersborg och kom 1948 via Ullstorp till Tomelilla, tätort där man under sex år hyrde hos Nils & Davida Liwång på Tomegatan 32.  I halva juli 1959 flyttade familjen från Tomelilla till Kallhäll (förort till Stockholm), sedan farsan Knuth fått jobb som spårtekniker vid Kungliga järnvägsstyrelsen. Åke Lindbergh bor i dag i närkingska Brevens Bruk, Hjortkvarn.

(BILD: EINAR ERIKSSON)

ANDRÉNS HÖRNA – 1920-talet?

 
Tomelilla Hembygdskrets... 

…är en ideell förening med cirka 700 medlemmar. Föreningen har en arbetsgrupp på åtta personer, och det vore önskvärt med fler kvinnor i densamma! Varje år sedan rekonstruktionen 1994 utges en 28-sidig skrift, vari vi fördjupar oss i Tomelillas historia.Inte bara gator,torg och byggnader belyses, utan det grävs även fram fakta om företag och affärer samt presenteras intressanta personer, som sedan mitten av 1800-talet bott och verkat i Tomelilla.

NU KAN NI MEJLA OSS PÅ ADRESSEN: hembygdskretsen@tomelilla.nu


 VI BEKLAGAR ATT ÅRETS CLOU, HEMVÄNDAREDAGEN

BLEV INSTÄLLD

...LIKSOM SÅ MYCKET ANNAT I VÅRT AVLÅNGA LAND DETTA GUDSFÖRGÄTNA ÅR!

DOCK SKA VI FÖRHOPPNINGSVIS SENARE I ÅR KUNNA HÅLLA DET FRÅN I VÅRAS INSTÄLLDA ÅRSMÖTET, SÅVIDA PANDEMILÄGET SÅ MEDGIVER?

ÅRETS SKRIFT KAN KÖPAS (SEK 150) I KULTURHUSET. ÄVEN 2018 ÅRS SKRIFT KOSTAR SEK 150 - ALLA ÖVRIGA SEK 25.

ALLA ÅRSSKRIFTER KAN REKVIRERAS EFTER KONTAKT MED JAN-LEO GRABELLUS ELLER LISBETH FRANK. 

VÅRT POSTGIRONUMMER: 68 99 68- 6

--------------------

2019 ÅRS HEMVÄNDARTRÄFF (18 juli) BLEV LYCKAD MED 74 BETALANDE KAFFEGÄSTER. BILDERNA FRÅN TRÄFFEN FINNS PÅ "TOMELILLA-BILDER". SCROLLA LÄNGST NED, SÅ HITTAR NI DEM!!

Algot "AG" på släktträff

I mitten kan charkuteristen och slaktaren Algot Nilsson (1912-07-30--1998-12-03) urskiljas, nämligen den svarthårige mannen bakom den sittande kvinnan. Bilden visar deltagarna vid en släktträff vid 1950-talets mitt, och mycket av folket kommer från S:t Olof med omnejd. Någonstans - kanske sittande på golvet - återfinns också Inger, som blev hans andra hustru vid den här tidpunkten. Inger var fosterdotter till en Otto Andersson i Elmhult, vid S:t Olof, och hade en äldre halvbror som hette Göte. Inger och Algot träffades vid nyårsfirande på Stora hotellet i T-la. Inge Glenmark hade övertalat sin arbetsgivare att delta i festligheterna på nyårsafton (1954?), sedan hans första fru, Ruth, f Bengtsson, avlidit 1952 eller 1953. Algot hade med henne barnen Bodil Rosén (f '44) och Peter Nilsson (f '50). Det uppstod ljuv musik mellan Inger och Algot, trots den avsevärda åldersskillnaden. I april 1956 kom första barnet, Annika och därefter Eva ('61) och Irene ('63). Någon gång på 60-talet lät Algot och Inger uppföra en flott villa på adressen Adelsbergsvägen 52, ett stenkast ifrån slakteri- och charkuterirörelsen på Backagatan. Tidigare hade de bott i Henning Anderlunds hyreshus på nr 54. Efter Algots frånfälle bodde Inger Nilsson (1933-2018) på Byavägen 10 och sist på Norrevångs äldreboende i Skåne-Tranås.

Bland barnen på golvet ses Bodil till vänster och Peter skymd bakom gossen med hängslen. 

Magda och Johan Andersson

På Furegatan 11 i Tomelilla bodde i många år Johan Ludvig (född i Tryde 1906-09-16) och Magda Andersson (1913-2002). Johan A avled den 16 juli 1980. Makarna Andersson gifte sig den 17 december 1932, då Magda var blott 19 år. Högst sannolikt måste de unga tu därför ha ”gått till kungs” för att få knyta hymens band. Makarna hade dottern Kerstin Andersson, född 1942. Anita Hård, född 1940, bodde också ute på Adelsberg. Hon minns:

Magda var min sömmerska, när jag var liten. På den tiden fanns ju inte H&M eller liknande – inte för oss bönner i alla fall. Jag tyckte inte alls om att gå dit och prova och bli nålstucken… 

Johan och Magda A, som alltså ägnade sig lite åt hemsömnad, hade också sonen Alvar, född 1938. Denne gick på folkskolan vid Tomegatan i samma klass som slaktare Håkanssons på Stormgatan 3 son, Sten Göte. Denne minns från 11-12-årsåldern:

Vi tillbringade lite fritid tillsammans, jag och Alvar. Vi bytte serietidningar med varandra. Särskilt kommer jag ihåg hur han, när jag var lite för nyfiken, snäste av mej med: ”Har du me’ de’ o’ skytta?”.

Senare sågs Alvar Andersson (*380701) fara fram på en motorcykel. Han bor i dag i Eslöv.

Som grannar på Furegatan 9 hade Magda från april 1990, då alltså änka vorden, äsperödsfödde Erik (1914-99) och Ebba Andersson (född Hägg i Fyledalen, 1917-2011), som flyttat dit från Lund. De hade tidigare bott i centrala Tomelilla, på Tomegatan 34, fram till oktober 1960, senare också på Adelgatan. Före Erik och Ebba på Furegatan 9 bodde makarna Holgersson med sönerna Tore och Thomas.

Magda Andersson var aktiv i Tomelilla socialdemokratiska kvinnoklubb. Bilden ovan är tagen den 23 juli 1950 inför en utfärd med Kooperativa till Köpenhamn. Den minnesgode vet, att Johan Andersson var aningen låghalt.

En 11-årig BENGT WIHLBORG (bor Löddeköpinge). FOTO: Nils G Nilsson

Arbetsgruppen
består för närvarande
av följande personer:

Kjell A Bergqvist, 0706- 051 445
Lisbeth Frank, 0417- 511 530
Jan-Leo Grabellus, 0411- 179 15
Bengt G Grenander, 0708- 305 155
Ann-Margret Haraldsson, 0733- 920 925
Sven Å Håcanson, 0730- 984 906
Arne Ljung, 0702- 551 777
Roland Nilsson, 0706-038038
Jan Offesson, 0708- 876 900
Sten-Arvid Rogmar, 0417- 131 45
---

UNDERHÅLLNING  ?!

Söker ni efter ett medryckande underhållningsprogram – för t ex föreningsfesten eller -mötet? Vi ställer upp med film- eller bildvisning från gamla Tomelilla.   Levande speaker   till bilderna samt integrerad frågestund. Garanterat intressant!

Hör av er till Jan-Leo på telefon:

0411- 179 15!

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Sven Åke Lindbergh | Svar 21.11.2017 20.31

Roligt att se min far Knuth och mina syskon Monica och Margareta i Tomelilla stadspark. Lägg märke till den stiliga hatt som ligger på soffan bredvid min far.

sven åke håcanson 14.12.2017 20.46

Det tycks vara en Borsalino-hatt från Italien. Roligt att höra ifrån Dej, Åke! Ni hyrde ju hos Nils & Davida Liwång åren 1949-54, och vi båda lekte tillsammans.

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15.06

och jag vände mig om i den aldrig sinande kön och sa, hon såg inte blodfattig ut men hon kanske var svimfärdig? Förr fanns det många olika köer....

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15.04

Blodapelsin, svartsoppa, blodkorv är några av de saker jag vet innehåller blod. Senne ville ha ett blodfullt inlägg från mig. På systemet gick biträdet, forts

Barbro Nilsson | Svar 17.06.2016 01.43

Trevligt att se Elisabeth Persson men vem är du? Känner jag dig?
undrar Barbro

sven åke håcanson 23.07.2016 23.55

Elisabeth P, gift Pettersson, är ju dotter till charkuteristen Herman Persson med maka Ella, född Månsson. Ella hade på 1950-talet manufakturaffär å Norregatan.

SVEN ÅKE HÅCANSON | Svar 25.03.2016 18.42

Ursäkta, jag mindes fel! Det var nog ”Coca”, som Du kallades – Roland?! Dock är skillnaden på Cola och Coca hårfin... TACK för Mor Esters klippböcker!

Sven Åke Håcanson | Svar 21.03.2016 18.18

Är det ”Kola” som jag/vi har nöjet att samspråka med? Jo, visst vet jag att Inge avled 2014. Jag och Bengt Göland var och hälsade på honom i maj det året...

Roland Nilsson | Svar 03.03.2016 16.02

Kanske ligger jag i barnvagnen på bilden från Norregatan , född sommaren 54 på Norregatan 40 och mina föräldrar var goda vänner med Ella och Herman.

Roland Nilsson | Svar 03.03.2016 15.52

Min far Inge Nilsson som är med på fotbollsbilden gick bort 2014, han blev nästan 95 så det var gott gry i pågarna. Smälla var min morbror.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

12.08 | 08:42

Finns det någon information av Jästfabriken Actice som man kan få ta del av?

...
07.06 | 18:50

Nils Tryding och jag, Ingvar Andersson, var grannar i Tryde och har känt varandra sedan 1947. Min far köpte en tomt i Svampakorset för 500 kr av Nils far, Sven.

...
13.04 | 18:45

Så fint det var förr

...
14.08 | 20:46

Tyckte han sa "Ramsåsa" till mej - men OK, jag ska ändra...

...
Du gillar den här sidan