Välkommen till Tomelilla hembygdskrets

Ett foto på klass 3:4 B å Samrealskolan i Tomelilla, hösten 1964. Där inget annat anges är hemorten Tomelilla. Överst från vänster: Lars Ehnbom, Lars ”Texas” Svensson, Per-Erik "Paje" Anderlund, Bo-Göran Larsson (Onslunda), Evert Jönsson (Heinge), Stefan Svensson (namnändrade till Snellemark), Per-Ove Sassersson, Christer Olsson, Håkan Henriksson (Lövestad), Bengt Olsson (Smedstorp), Kenneth Lindström (Tryde), Tommy Göthe (Sjöbo), Ingemar Bjerkborn (Brösarp), Hans Mårtensson (Onslunda) och Sune Nilsson. Nederst från vänster: Lena Persson (Frörum), Britt Marie Lundin (Benestad), Elisabeth Thor (Sälshög), Sonja Valfridsson (Onslunda), Anita Henriksson (Onslunda, gift med Lars Ehnbom och moster till Anders Throbäck, politikern i Tomelilla), Monika Jönsson (Brösarp), Kerstin Nordgren (Röddinge?), Lisbeth Nilsson (Onslunda), Birgitta Persson (Nils A Perssons, handlarens dotter), Gunnel Persson ("Margarin-Perssons” dotter, kusin till Birgitta), Marie-Louise Josefsson (inkvarterad i Tomelilla, tillhörde Filadelfia-församlingen, hennes föräldrar missionärer, MLJ bor numera i Värnamo och heter Nilsson i efternamn), Anita Andersson (Ullstorp-Övraby, föräldrarna Elsa och Yngve bor i hörnet Byavägen- Adelsbergsvägen), Eva Persson (fadern var Arthur Persson, brunnsborrare) och Margreth Andrén (Tolånga). Några av dessa elever finns inte längre i livet, nämligen Britt-Marie Lundin, som dog tidigare i år, och Lisbeth Nilsson-Persson som avled för några år sedan. Eva Persson dog alltför ung, måste vara mer än tio år sedan.

"Plaskedammen" som föregick Välabadet

Här en eftermiddagsbild, kanske från 1940-talet. En mamma sitter med sin barnvagn i bakgrunden. Tre små töser ses vid kanten till plaskdammen, i vilken rätt många tomelillabarn tog sig ett dopp, innan Välabadet stod klart sommaren 1952. Bakom kvinnan ses IOGT-huset, där Filadelfiaförsamlingen höll till fram till mitten av 1950-talet. Huset revs därefter. Byggnaden till höger är familjen Palms flotta kåk. I ett annex återfanns mössfabriken, som ej lades ned förrän vid 1970-talets mitt. Huset till vänster inrymde vid denna tid Elsa Ströms damfrisering men också Sjödahls hattaffär och advokat Leanderssons kontor. Allt på detta gathörn har utraderats innevarande höst. I dag finns kulturhuset med bibliotek och konsthall på plaskdammens plats.

FOTNOT: Folkhumorn har över åren gett initialerna IOGT lite andra betydelser än den riktiga, nämligen  The International Orden of Good Templars. De äro:
Ivan Olssons Gamla Tofflor
I Onsdags Gick Tåget
I Ordning Groggarna Tages
Idioter Och Gamla Tosingar

ANDRÉNS HÖRNA – 1920-talet?

 
Tomelilla Hembygdskrets... 

…är en ideell förening med cirka 600 medlemmar. Föreningen har en arbetsgrupp på tio personer, men det vore önskvärt med fler kvinnor i densamma! Varje år sedan rekonstruktionen 1994 utges en 28-sidig skrift (senast 36-sidig), vari vi fördjupar oss i Tomelillas historia. Inte bara gator, torg och byggnader belyses, utan det grävs även fram fakta om företag och affärer samt presenteras intressanta personer, som sedan mitten av 1800-talet bott och verkat i Tomelilla.

NU KAN NI MEJLA OSS PÅ ADRESSEN: hembygdskretsen@tomelilla.nu

#

 I ÅRSSKRIFTEN 2021 HAR INSMUGIT SIG NÅGRA FEL! STAVNINGEN PÅ SMÅSKOLLÄRARINNAN MARTA LARSSONS FÖRNAMN ÄR JUST M A R T A. INGA PRICKAR ÖVER A:ET ALLTSÅ! PÅ SID 4 SÄGS, ATT ÖSTERLENTANDLÄKARNA FLYTTADE IN DIREKT I NYBYGGET I KV LANSEN 1985. FÖRE DEM FANNS EMELLERTID ARBETSFÖRMEDLINGEN I JUST DE LOKALERNA!!!! VI TACKAR VIVI-ANNE LINDSTRÖM FÖR DET TILLRÄTTALÄGGANDET. TOMMY GUSTAFSSON HADE I SIN ARTIKEL LÅTIT TOM OCH PELLE WASSBERG BYTA BILAR. DET SKA RÄTTELIGEN VARA TVÄRT EMOT VAD SOM PÅSTÅS I TEXTEN. TOMS CHEVA BEL AIR VAR ALLTSÅ LJUSBLÅ/CRÈME OCH PELLES ROSA/CRÈME! 

--

ÄNNU FINNS ÅRSSKRIFTEN 2021 ATT KÖPA I KULTURHUSET!!!

SKRIFTER KAN ÄVENSÅ REKVIRERAS EFTER KONTAKT MED BENGT GÖRAN GRENANDER.  ÅRSSKRIFTERNA 1994-2019 KOSTAR BLOTT SEK 25/STYCK.

VÅRT POSTGIRONUMMER: 68 99 68- 6

--------------------

BILDER FRÅN 2019 ÅRS HEMVÄNDARTRÄFF FINNS PÅ "TOMELILLA-BILDER". SCROLLA LÄNGST NED, SÅ HITTAR NI DEM!! DET BLEV INGEN TRÄFF SOMMAREN 2020, OCH VID TRÄFFEN 2021 TOGS INGA BILDER.

Yrkesskolans förste rektor!

Malte Anders Strömbeck med familj (makan Herta Alice, f Mattsson 1915-03-28--2012-06-24, och barnen Lars, f '41 och Britta, f '44) flyttade från Tomelilla 1954. Det blev Olofström, där han 1953 fått en överlärartjänst och dessutom var rektor för yrkesskolan. Strömbeck hade först ett s k provår. Då veckopendlade han från Tomelilla. Han och makan tog körkort i den vevan och skaffade en bil (PV 444).

När enhetsskolan infördes, blev det för många rektorer i Olofström, varför Malte Strömbeck 1955 fick nytt arbete, nu i Kristianstad. Han blev utbildningschef på landstinget, vilket innebar att han bl a chefade för verksamheten inom folkhögskolorna och sjuksköterskeskolorna i Kristianstads län (L).

Strömbeck, född 1910, som kommit till Tomelilla 1932 redan, var den förste rektorn vid yrkesskolan, från dess start där 1946.

Här några citat ur lokalpressen:

Ungdomen måste lära sig aktning för de praktiska arbetena, slutade rektor  Strömbeck. Han utbringade till sist ett fyrfaldigt, kraftigt besvarat leve för det svenska  hantverket. /YA 26/4 1948/

En hantverkslärling kunde förtjäna 20 kr i veckan, medan en handelsanställd tjänade 25 kr och en industrianställd 35 kr i veckan. I regel går dock ungdomarnas  veckoavlöning åt till nöjen och annat onyttigt. /YA 26/4 1948/

Flitpremier 1949-1950. Kurs för målare: Stig Jönsson, Börje Lövberg, Hans Palm, Axel Persson, Arne Nybjer. Manlig hushållskurs: Allan Havelius, Nils Månsson, Johan Nilsson. /YA 13/5 1950/

Högtidlig avslutning vid yrkesskolan. Musik följde av fru Herta Strömbeck och sonen Lars, klarinett. Melinska Stenografförbundets järnmärke tilldelades: Kerstin Holmqvist och Gunnel Pihl. /Aurora 15/5 1953/

---------------

Den i Simris födde folkskolläraren Malte Strömbeck (1910-08-21--1994-09-16)  kom till Tomelilla folkskola med höstterminens start 1932. Han var blott 22 år gammal. I allmän självdeklaration att avlämnas år 1933 för taxering finns under E: inkomst av tjänst redovisat 1.437:68 kr. var han vikarierande folkskollärare, fortsättningsskollärare och slöjdlärare. Inledningsvis bodde Malte Strömbeck Byskillnadsgatan 9, hos lärarkollegan   Ivan Olsson med maka Tyra. Nästa år deklarerade MS för 2.627 kr. Han var ordinarie folkskollärare. Handlingarna visar, att han började som gymnastikledare 1935, eftersom han 1936 deklarerar ett gymnastikarvode 117 kr. År 1936 tjänade MS 22 kronor att ge privatlektioner … 

År 1946 börjar pengarna trilla in för arbetet som rektor (500 kr) och timlärare (215 kr) vid yrkesskolan.  Makarna Strömbeck vilar på Östra begravningsplatsen i Kristianstad.  Gravnummer: Ö 45 205

Två systrar i Stadsparken...

Min mor är uppväxt i Tomelilla. På bilden  ses hon till höger tillsammans med sin syster. Bildtexten lyder: ”I stadsparken, Tomelilla, pingsten 1947”. Hon var född 1925-06-28 och hette då Märta (Anna-Märta) Olsson, ev Bondesson. Systrarna Olsson sitter på bänken på den lilla kulle, som av tomelillabarnen kallades ”berget”. Min mor växte alltså upp på Rosencrantzgatan 23, i ett parhus hos sin fostermor, Johanna Bondesson. Huset såldes 1960. I huset ovanför  bodde tysklärarinnan vid Samrealskolan, Ebba Bengtsson. Min så kallade gudmor, änkefru Johanna Bondesson, dog när jag var 3,5 år gammal. Mina föräldrar återfinns på samma gravplats på Tomelilla Gamla kyrkogård. Jag kommer mycket väl ihåg, när ”moster Johanna” dog. Vaktmästaren på Välagården tog hand om mig, när mina föräldrar gick in till moster Johanna en kort stund. Hon hann bara säja min mors namn, innan hon dog. Johanna Bondesson var född år 1880 i Glemminge. Hon hette Andersdotter som ogift, blev änka 1928 och dog 1959. ”M oster Johanna”, som sålunda var min mors biologiska moster men också hennes fostermor, blev tidigt änka, då hennes make avled i en hjärntumör. Han kom från Everöd norr om Tomelilla och hette Nils Bondesson (f 1880). De köpte sedan en gård utanför Lunnarp, i Norra Kverrestad, där han var ordförande i det mesta. Gården drevs av Johanna i drygt tre år efter Nils’ död 1928. Johanna tog efter makens död till sig min mor, Märta som fosterdotter (oklart om hon adopterades). Min biologiska mormor (alltså Johannas syster) levde i Ingelstorp och dog i Glemmingebro 104,5 år gammal som Ystads kommuns äldste vid den tidpunkten!!! Anna-Märta Grerot avled den 29 oktober 2008.

/Nedtecknat 2015-03-15 av prästen Christer Grerot (*1955-06-11) som själv gick ur tiden för bara några veckor sedan/

TINGVALLA, 60-talet: Kenneth Bengtsson i köket

Arbetsgruppen
består för närvarande
av följande personer:

Kjell A Bergqvist, 0706- 051 445
Bengt G Grenander, 0708- 305 155
Sven Å Håcanson, 0730- 984 906
Thomas Leandersson 0708- 741 637
Arne Ljung, 0702- 551 777
Glenn Mårtensson 0703- 368 683
Roland Nilsson, 0706- 038 038
Elisabeth Offesson 0762- 207 460
Jan Offesson, 0708- 876 900
Sten Arvid Rogmar, 0417- 131 45
---

UNDERHÅLLNING ?!

Söker ni efter ett underhållningsprogram, för t ex föreningsfesten eller -mötet? Vi ställer upp med film- eller bildvisning från gamla Tomelilla.  Levande speaker  till bilderna samt integrerad frågestund.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Inger JohanssonJag finns med på fotot med barnköre | Svar 29.10.2021 22:01

Jag var med på bilden med barnkören. Satt att på måfå knappa in denna sida. Jag har bevarat häftet där denna bild finns på framsidan. En härlig nostalgi!

Sven Åke Lindbergh | Svar 21.11.2017 20:31

Roligt att se min far Knuth och mina syskon Monica och Margareta i Tomelilla stadspark. Lägg märke till den stiliga hatt som ligger på soffan bredvid min far.

sven åke håcanson 14.12.2017 20:46

Det tycks vara en Borsalino-hatt från Italien. Roligt att höra ifrån Dej, Åke! Ni hyrde ju hos Nils & Davida Liwång åren 1949-54, och vi båda lekte tillsammans.

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15:06

och jag vände mig om i den aldrig sinande kön och sa, hon såg inte blodfattig ut men hon kanske var svimfärdig? Förr fanns det många olika köer....

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15:04

Blodapelsin, svartsoppa, blodkorv är några av de saker jag vet innehåller blod. Senne ville ha ett blodfullt inlägg från mig. På systemet gick biträdet, forts

Barbro Nilsson | Svar 17.06.2016 01:43

Trevligt att se Elisabeth Persson men vem är du? Känner jag dig?
undrar Barbro

sven åke håcanson 23.07.2016 23:55

Elisabeth P, gift Pettersson, är ju dotter till charkuteristen Herman Persson med maka Ella, född Månsson. Ella hade på 1950-talet manufakturaffär å Norregatan.

SVEN ÅKE HÅCANSON | Svar 25.03.2016 18:42

Ursäkta, jag mindes fel! Det var nog ”Coca”, som Du kallades – Roland?! Dock är skillnaden på Cola och Coca hårfin... TACK för Mor Esters klippböcker!

Sven Åke Håcanson | Svar 21.03.2016 18:18

Är det ”Kola” som jag/vi har nöjet att samspråka med? Jo, visst vet jag att Inge avled 2014. Jag och Bengt Göland var och hälsade på honom i maj det året...

Roland Nilsson | Svar 03.03.2016 16:02

Kanske ligger jag i barnvagnen på bilden från Norregatan , född sommaren 54 på Norregatan 40 och mina föräldrar var goda vänner med Ella och Herman.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

17.01 | 10:47

Ja det stämmer nog. Varför kallades det Glädjehuset?

...
17.01 | 10:42

Det måste vara det s k "Glädjehuset" som avses, i många år ägt av Möbel-Hansons. Tror att Jordbrukskassan fanns där något eller några år i slutet av 1920-talet.

...
15.01 | 11:35

Hej, undrar om ni har gamla bilder på Östergatan 15, ska ha varit bank där en gång i tiden. Skulle gärna vilja se hur huset såg ut då det byggdes. Har mailat er

...
07.12 | 16:41

Til Sven Åke Håcanson.
Jeg har sendt deg min e-post, håper den kom fram.
Mvh
Mickel

...
Du gillar den här sidan