Välkommen till Tomelilla hembygdskrets

Greta och Folke Olsson på kaffebjudning hemma hos Lennart och Göta Hansson på Köpmangränd kring 1975. Paret Olsson, som närmast kom från Eslöv, drev före detta Magnhild Gustavssons café från 1967 och cirka tio år framöver. Man namnändrade bageriet och fiket till Savoy. Efter nedläggningen av Savoy jobbade Greta (f ’20) lite hos Möbel-Hanson. Hon bodde de sista åren av sitt liv i Ystad och avled 2007. Maken Folke (f ’18) dog långt tidigare, medan dottern Margareta (f ’52) dog i samma veva som modern. Greta och Folke hade också de lite äldre sönerna Christer och Lars-Göran, den förstnämnde avled blott 18-årig i en mc-olycka. Lars-Göran bor numera i Södra Sandby. Till de tre egna barnen kom fosterdottern Gun Nielsen med danskt ursprung. Hon drev för några år sedan Guns Grill på Torget i Tomelilla och förekom därvidlag ofta på TV, då hon langade ut en "böjning i brö' me' glatt på". Skrivaren av dessa rader gästade under första halvan av 1970-talet ofta Savoy på Östergatan 24 och spelade kort i dess källare! Greta serverade då beredvilligt kortoxarna där nere. När maken Folke ibland betjänade kunder i affärslokalen, brukade han smussla undan ett antal enkronor. Med ”skickebud” fick han den vägen en halvflaska renat från Systembolagets butik. – Stick den i säcken med mjöl! hette det alltid. Den i Komstad födda Magnhild Gustavsson (1908-2000) köpte 1933 caféet på Östergatan av en Lindholm för 15.000 kronor. Hon gifte sig med mössekräddaren Gustav Nilsson (1905-54) och fick med denne sonen Carl-Gustav (1939-2004). Gustav lärde sig gebitet och var makan behjälplig i bageriet. Mellan Magnhild Gustavsson och makarna Olsson fanns en annan ägare.

Tomelillapåg i Buenos Aires

Vi skriver februari 2009. Här ses förre chefstewarden Börje Swenson , Odense dansa tango på sin 75-årsdag, i Buenos Aires.

Börje var slaktarson från Tomelilla och seglade fyra decennier på de sju haven, allt sedan han 1952 mönstrade på en av Johnson-rederiets båtar. Ombord på kombinerade handels- och passagerarfartyg hann dagens jubilar göra strandhugg i 67 länder!

Börje var nummer tre i en syskonskara på fem. Efter avslutad skolgång 1948 – samma år som den av honom avhållne fadern Ragnar 52-årig avled – lärde Börje till kock på Stora hotellet under köksmästare Enoch Martini. Året därpå flyttade han till Malmö och jobbade under tre års tid i Hotel Savoys köksregioner.

År 1979 blev Börje Swenson sambo med odensepigen Eva, född Schaumburg, som han träffade på en jazzbar. De båda äktade år 2011 varandra - på Börjes 77-årsdag! Paret bodde under 30 års tid i villa i Fyns största ”by”, på Hjejlebakken i nordöstra delen.

Sedan Börje 1992 mönstrat av och gått i land för gott, ägnade han mycket av dagarna åt att läsa olika skönlitterära böcker. Tevetittande var ett annat omhuldat intresse, vartill kom dagliga rastningsrundor med en amerikansk cockerspaniel, som lystrade till namnet Pågen.

Sedan 1995 levde Börje efter cancersjukdom med en lunga. Han vände därmed tobaksrökningen ryggen men slutade också att alls inta alkoholhaltiga drycker.

Det ena hör ihop med det andra, resonerade han. Och läkarna gav mej bara några få år kvar att leva... 

In i det sista mindes Börje hurusom han i träslöjden i Röda skolan vid Tomegatan, nå’n gång i 4:e eller 5:e klass, beskylldes för att ha haft sönder en vinkelhake. Han stod länge inne på överlärare Otto Klevenlands expedition och pressades för att erkänna gärningen. Börjes maka, Ewa Thomassen noterade för en del år sedan:

Men jeg tror når han sagde, at han ikke gjorde det, var det sandt, for ellers skulle han erkende det nu 70 år efter!!!

Börje Swenson, som hade syskonen Bertil, Eskil, Inga och Olle, avled i augusti 2016 i en ålder av 82 år. Äldste Bertil (f '29), som brukade kallas "Svasse" är också avliden.

En ung musikant

Lars Erik Ingvar Olsson, född 1952-07-03 & uppvuxen i Tomelilla, arbetade i unga år inom konfektionsbranschen, bland annat hos Eckerlunds en kort period och efter det i en klädesbutik i Ystad. Han övergick sedan till ambulanssjukvården i Kristianstad. Han är gift, bosatt i Bromölla (Östra gränd 7 K) och har två döttrar. På bilden ses Lars på ”Lekplanen” (Odenplan) i Tomelilla inför 1 maj-demonstrationen i Tomelilla ca 1970.

Foto: PER ARNE PERSSON

Lars har syskonen Gunvor (f '38 & avliden) och Eskil (f '47-05-11), som varit tullare i Ystad. Föräldrarna hette Erik och Alfhild Olsson och bodde på Mellanvägsgatan 5. Erik var möbelsnickare hos A W Haker på Långgatan och deltidsbrandman. Alfhild var syster till Edith Ljung och båda döttrar till lantbrukaren August Lundgren i Ullstorp, på ålderns höst (60-talet) boende på Fridhemsgatan 2.

ANDRÉNS HÖRNA – 1920-talet?

 
Tomelilla Hembygdskrets... 

…är en ideell förening med cirka 700 medlemmar. Föreningen har en arbetsgrupp på åtta personer, och det vore önskvärt med fler kvinnor i densamma! Varje år sedan rekonstruktionen 1994 utges en 28-sidig skrift, vari vi fördjupar oss i Tomelillas historia.Inte bara gator,torg och byggnader belyses, utan det grävs även fram fakta om företag och affärer samt presenteras intressanta personer, som sedan mitten av 1800-talet bott och verkat i Tomelilla.

NU KAN NI MEJLA OSS PÅ ADRESSEN: hembygdskretsen@tomelilla.nu

ÅRSMÖTET I FÖRSAMLINGSHEMMET, DEN 30 MARS, ÄR INSTÄLLT. DET KOMMER ATT HÅLLAS SENARE I ÅR.

ÅRETS SKRIFT KAN KÖPAS (SEK 150) I KULTURHUSET. ÄVEN 2018 ÅRS SKRIFT KOSTAR SEK 150 - ALLA ÖVRIGA SEK 25.

ALLA ÅRSSKRIFTER KAN REKVIRERAS EFTER KONTAKT MED JAN-LEO GRABELLUS ELLER LISBETH FRANK. 

VÅRT POSTGIRONUMMER: 68 99 68- 6

--------------------

2019 ÅRS HEMVÄNDARTRÄFF (18 juli) BLEV LYCKAD MED 74 BETALANDE KAFFEGÄSTER, DÄRAV ETT TIOTAL "FÖRSTEKLICKARE". DE VORO: GERT-ÅKE PERSSON, ALF G PERSSON, ING-BRITT NORDSTRÖM (f Hoff), CHRISTINA LINDH (f Nordström), PETRA PFEIFFER (f Nordström), EVA ANDERSSON (f Broberg), INGER ANDREASSON (f Nilsson), STIG ANDERSSON, ELISABETH GATTI ( f Cederholm) och PER-OVE SASSERSSON. BILDERNA FRÅN TRÄFFEN FINNS PÅ "TOMELILLA-BILDER". SCROLLA LÄNGST NED, SÅ HITTAR NI DEM!!

Ett "gubbalag" från 1960...

Tomelilla IF:s ”gubbalag” ca 1960. Troligen handlar det om något slags spexmatch, kanske gubbar mot töser? Flera av spelarna har ju passerat de 40. Dock har man iklätt sig det matchställ, som reservlaget benyttade sig av på den tiden – svarta tröjor och gula byxor. I bakgrunden skymtar Erik och Ragnhild Hårds villa, vilken revs på tidigt 1980-tal.

Stående från vänster: Holger Andersson (f ’17), Malte Johansson (f ’20), Allan Svensson (f ’16), Börje Hägg (f ’23), Åke Åkesson (f ’19), Jove Bengtsson (f ’13) och Algot Andersson.

Knästående från vänster: Nils Lembke (f ’23), Agne Jönsson (f ’23), Carl Andersson (f ’23), Helge Persson (f ’24) och Egon Persson.

Äldst av spelarna är Algot A (f ’12) och yngst Egon Persson (f ’26)… 

Svettigt arbete på åker och äng...

Denna tröskebild är förmodligen från sent 30-tal eller tidigt 40-tal. Den är tagen vid Alfred Nilssons dåvarande gård, den som låg där ullstorpsfödde och i dag pensionerade officeren Per-Arne Persson /*1947-04-23/ i Vällingby numera har sitt sommarhus. Alfred ses själv längst till höger i bild, medan PA:s fader, Anton Persson är nr 3 från höger. Denne köpte Alfreds gård år 1943.

Johanna är nog inte med på bilden. De yngre människorna på densamma torde vara födda något år före 1930. Mannen bredvid Anton Persson, som håller i mössan, skulle kunna vara Thage Månsson på Adelsbergs gård. Under flera år hade han och Curt Andersson, sedermera Tryde Maskinstation, en ambulerande, stationär tröska ihop och tröskade åt bland andra Anton P. Thage M hade en BM 20-traktor till tröskan. PAP minns hur han startade den hemma på Ullstorp 11 vid ett tillfälle, tändkulemotor, eller om det var Curts traktor? Curts far hette troligen Henning Andersson och bodde vid Adelsbergsvägen – senare som pensionär nära Edvin Perssons åkeri. Kanske hade Henning A tröskan, innan Curt tog över – med bröderna Bengt och Lennart?

Axel Romare” skulle kunna vara den reslige mannen längst till vänster i bild, bakom kvinnorna. Axel var lantarbetare på Adelsberg under 1940-talet och ofta  lite rufsig i h å ret. Axel var stark, snusade och stammande – i synnerhet i nyktert tillstånd. Han hade ett särskilt sätt att tala.  Axels mor blev i februari 1942 skändligen mördad /ihjälslagen med vedträn/ av två syskon – en 15-årig flicka och en 12-årig pojke – i ett hus bakom ”Anders Femmas” i Everöd. "Alfred Nittan" står längst till höger.

Johanna Henrikssons fader hette Henrik Hansson. Johanna flyttade som ung flicka från Bollerup (egentligen Norratorp) med sin familj till Ullstorp (no 7). Enligt inflyttningsboken skedde det nyårsafton 1910, men inskrivningen kan ha skett lite i efterhand. Johanna sa alltid, att hon gick och läste i Ullstorp och tjänade sedan som piga på Ådala. Midsommaren 1917 gifte hon sig med Alfred Nilsson, som ägde Ullstorp 11:41, den gård som Anton Persson sedermera köpte, i mitten av 1940-talet.

Thorsten Henriksson (1912-97) var yngre broder till Johanna. Han brukade köra ned dit, förbi Hässlet, och sova över - drog nog inte särskilt jämnt med makan Elvira. Sin lunch intog jovialiske Thorsten oftast på J-Baren på Malmövägen 16, och som pensionär ägnade han sina dagar åt arvoderat trädgårdsarbete runt om i samhället. Brodern Johan Henriksson kallades ”Mickel” och var far till bland andra Bertil ”Murvel” Henriksson, född 1932 och sedan länge avliden.

Tomelillabarn brukade vid 1950-talets mitt fotvandra ut till ”dalen” för att bestiga ”berget”, där vid Johannas. Då levde tydligen Alfred fortfarande.

Alfred Nilsson  = ”Alfred Nittan”

Födelsedatum: 1882-10-27

Avliden: 1956-02-18

Johanna Nilsson , född Henriksson = ”Johanna i Dalen”

Födelsedatum: 1895-03-01

Avliden: 1979-07-18, g ravsatt 1979-08-04

Nygifta i december 1949 - Birgit, född Jönsson & Inge Glenmark

Arbetsgruppen
består för närvarande
av följande personer:

Kjell A Bergqvist, 0706- 051 445
Lisbeth Frank, 0417- 511 530
Jan-Leo Grabellus, 0411- 179 15
Bengt G Grenander, 0708- 305 155
Ann-Margret Haraldsson, 0733- 920 925
Sven Å Håcanson, 0730- 984 906
Jan Offesson, 0708- 876 900
Arne Ljung, 0702- 551 777
Sten-Arvid Rogmar, 0417- 131 45
---

UNDERHÅLLNING  ?!

Söker ni efter ett medryckande underhållningsprogram – för t ex föreningsfesten eller -mötet? Vi ställer upp med film- eller bildvisning från gamla Tomelilla.   Levande speaker   till bilderna samt integrerad frågestund. Garanterat intressant!

Hör av er till Jan-Leo på telefon:

0411- 179 15!

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Sven Åke Lindbergh | Svar 21.11.2017 20.31

Roligt att se min far Knuth och mina syskon Monica och Margareta i Tomelilla stadspark. Lägg märke till den stiliga hatt som ligger på soffan bredvid min far.

sven åke håcanson 14.12.2017 20.46

Det tycks vara en Borsalino-hatt från Italien. Roligt att höra ifrån Dej, Åke! Ni hyrde ju hos Nils & Davida Liwång åren 1949-54, och vi båda lekte tillsammans.

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15.06

och jag vände mig om i den aldrig sinande kön och sa, hon såg inte blodfattig ut men hon kanske var svimfärdig? Förr fanns det många olika köer....

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15.04

Blodapelsin, svartsoppa, blodkorv är några av de saker jag vet innehåller blod. Senne ville ha ett blodfullt inlägg från mig. På systemet gick biträdet, forts

Barbro Nilsson | Svar 17.06.2016 01.43

Trevligt att se Elisabeth Persson men vem är du? Känner jag dig?
undrar Barbro

sven åke håcanson 23.07.2016 23.55

Elisabeth P, gift Pettersson, är ju dotter till charkuteristen Herman Persson med maka Ella, född Månsson. Ella hade på 1950-talet manufakturaffär å Norregatan.

SVEN ÅKE HÅCANSON | Svar 25.03.2016 18.42

Ursäkta, jag mindes fel! Det var nog ”Coca”, som Du kallades – Roland?! Dock är skillnaden på Cola och Coca hårfin... TACK för Mor Esters klippböcker!

Sven Åke Håcanson | Svar 21.03.2016 18.18

Är det ”Kola” som jag/vi har nöjet att samspråka med? Jo, visst vet jag att Inge avled 2014. Jag och Bengt Göland var och hälsade på honom i maj det året...

Roland Nilsson | Svar 03.03.2016 16.02

Kanske ligger jag i barnvagnen på bilden från Norregatan , född sommaren 54 på Norregatan 40 och mina föräldrar var goda vänner med Ella och Herman.

Roland Nilsson | Svar 03.03.2016 15.52

Min far Inge Nilsson som är med på fotbollsbilden gick bort 2014, han blev nästan 95 så det var gott gry i pågarna. Smälla var min morbror.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

14.08 | 20:46

Tyckte han sa "Ramsåsa" till mej - men OK, jag ska ändra...

...
14.08 | 20:43

Fanken att jag aldrig tycks kunna lära mej Ditt efternamn, Hjördis. Jag ber hundrafalt om ursäkt för min dumhet... Jag ska omedelbums gå in och ändra!

...
07.08 | 10:35

Gillar sidan!

...
03.08 | 09:27

Fina bilder bilder från träffen men jag heter Engdahl i efternamn och inte Englund.

...
Du gillar den här sidan