Välkommen till Tomelilla hembygdskrets

Svenska Handelsarbetareförbundet, avd 39 Tomelilla firar 20-årsjubileum år 1952, troligen ute i Teaterhallen. Från vänster ses Hilbert Håkansson, Alfred Fors, Johan Persson och Erik Björk. Fors och Persson jobbade hos AB Hjalmar Hultmark, medan Erik B var städslad hos Kooperativa vid Torget. Hilbert Håkansson med två döttrar (gifta med ”Axel PP” och trädgårdsmästare Elis Persson) jobbade på Bratt & Co vid Torget; rattade en lastbil för transport av ägg. PS. Länge var det ovisst vem mannen till vänster är. Kretsens vice ordf, Arne Ljung knäckte nöten. Han bodde i unga år nästan granne med familjen Håkansson i kvarteret Domherren ute vid Simrishamnsvägen- Fridhemsgatan...

Viktor Eriksson säljer julgranar på Torget, dec 1969

Viktor Eriksson (f 23 juni 1899 & avliden 6 aug 1987 på Byavångshemmet i T-la – begravd Högestads kyrkogård, gravplats C 48), lantbrukaren och åkaren med lantbruk Kåseholm 1:5, hade i slutet av 1930-talet inköpt en splitter ny lastbil som emellertid redan efter någon månad rekvirerades till Kronan p g a krigsutbrottet. Nåväl, Viktor fick köpeskillingen betald. Någon månad senare fick han emellertid ånyo samma belopp sig tillsänt! Hur han förfor med dessa extra slantar torde vara väl förborgat . Staten hade tydligen, som nu, ingen vidare koll sina utbetalningar?!

Viktor och hans maka från 1924, Elise, född Nilsson (4 sept 1897), hade sju söner och två döttrar. Barnen hette Einar (1925-78), Agnes och Lennart (f 26), Birgit (f 27), Erik (1929-2012), Ragnar (1931-2011), Börje (f 34), Allan (1936-2019) och Stig (f 40). Den ena dottern, Agnes var gift med Calle Broberg (f 1927 o' anställd på Försäkringskassan – flyttade kring 1970 till Hässleholm) från Lunnarp, medan Birgit (gift Nilsson) länge var biträde i Örups blomsterhandel vid Torget.

Erik E, som avled på dagen 82,5 år gammal, hade en gård på vänster hand ut mot Svampakorset. Han handlade med ”kreg” och rattade ända upp i 80-årsåldern en större lastbil med en stor skylt på ena sidan. På densamma stod på franska ”AUX TROITS”, vad det nu kan tänkas betyda. Har visst med grisar att göra...

Viktor Erikssons föräldrar var Erik Håkansson (f 1866-1946) och Eljena, född Mårtensdotter i Nedraby (1873-1954) med lantbruk på Högestad 37 . Erik och Eljena gifte sig den 22 juni 1895 i Övraby och fick sedermera tretton barn, varav Ester var yngst och gift med Ragnar Johansson. Dessa hade i sin krafts dagar lantbruk i Ramsåsa och är morföräldrar till dem, som har Eriksgårdens jordgubbsodling m m vid Sjöbo.

Viktor E och Elise gick skilda vägar , varefter Viktor sammanbodde med en fru Sjöö (Hildur) i Tryde. Sjöan ” (1903-84) hade sonen Allan, alias ” Lalle som var född 1941 . Han hamnade i Australien. Nämnde Lalle hade en kompis som kallades Sacke . Det fanns en äldre broder till Lalle, som hette Konrad. Det lär också ha funnits en dotter till fru Sjöö, som hette Iris (Siri?) och var en hejare på att paddla kanot.

Hos Viktor och fru Sjöö bodde, åtminstone tidvis, Viktors hjälpreda Edvin Dyk . De bådas konversation från flak till hytt kunde låta så här :

- Kör  ente  så  förbannat!

- Hållt  flabben,  Dykadjävel!

I övrigt spordes det, att Viktor vid något tillfälle fick en tand utdragen med hjälp av en hovtång av tandläkare Boel Ambolt specerihandlare J H Johnsons kontor … 

Enligt boken Gods och gårdar från 1942 mätte Viktor Erikssons egendom i Kåseholm 12,5 hektar, varav 10,5 ha åker och 2 ha fäladsmark. Taxeringsvärdet var vid tillfället i fråga 11.700 kronor! Erikssons hade tel-nr 399.

Elise bodde efter separationen fr ån Viktor i hus på Hantverkaregatan 4.

ANDRÉNS HÖRNA – 1920-talet?

 
Tomelilla Hembygdskrets... 

…är en ideell förening med cirka 700 medlemmar. Föreningen har en arbetsgrupp på tio personer, men det vore önskvärt med fler kvinnor i densamma! Varje år sedan rekonstruktionen 1994 utges en 28-sidig skrift, vari vi fördjupar oss i Tomelillas historia. Inte bara gator, torg och byggnader belyses, utan det grävs även fram fakta om företag och affärer samt presenteras intressanta personer, som sedan mitten av 1800-talet bott och verkat i Tomelilla.

NU KAN NI MEJLA OSS PÅ ADRESSEN: hembygdskretsen@tomelilla.nu

#

TOMELILLA HEMBYGDSKRETS

kallar medlemmarna till årsmöte

i HSB-lokalen å Grönegatan 6A

Torsdagen den 16 sept kl 19.00

Förhandlingar, kaffe och bildvisning

-----

HEMVÄNDARDAGEN DEN 15 JULI!! Följande kom till densamma: Bengt Göland (f 42),  Esther Hansson, f Henriksson (f 33),  Loolie Björk, f Andersson (f 41),  Gun Andersson, f Johansson (f 41),  Lars Ehnbom (f 46),  Thomas Leandersson (f 50),  Alf Knutsson (f 41),  Hans-Ingvar Hansson (f 40),  Ulla Lambrant, f Lindh (f 32),  Lisbeth Lindvall, f Gustafsson (f 42),  Karin Fredriksson * (f 55),  Anita Rosvall Olsson * (f 55),  Eskil Svensson (f 30),  Ingrid Håkansson * (f 51) & Roodney Nilsson (f 48, make, trelleborgare),  Gull-Britt Åkesson, f Hellström (f 22),  Hjördis Håkansson, f Hellström (f 32),  Britt-Marie Marot, f Åkesson (f 45),  Anita Carlsson, f Mårtensson (f 43),  Elvie Mårtensson, f Nilsson (f 43) och  Roland Hanner (f 44, tidigare David H).

Från kretsen närvarade:  Roland Nilsson * (f 44),  Arne Ljung (f 44),  Kjell A Bergquist (f 36),  Sven Å Håcanson (f 44),  Bengt G Grenander (f 46) och  Jan-Leo Grabellus (f 36).

* = ”försteklickare”

ENDAST 2020 ÅRS SKRIFT KAN KÖPAS (SEK 150) I KULTURHUSET. ÄVEN SKRIFTEN 2019 KOSTAR 150. ALLA TIDIGARE SEK 25.

ÅRSSKRIFTER KAN ÄVENSÅ REKVIRERAS EFTER KONTAKT MED BENGT GÖRAN GRENANDER. 

Ordförandens mejladress: jan-leo@telia.com

VÅRT POSTGIRONUMMER: 68 99 68- 6

--------------------

BILDER FRÅN 2019 ÅRS HEMVÄNDARTRÄFF FINNS PÅ "TOMELILLA-BILDER". SCROLLA LÄNGST NED, SÅ HITTAR NI DEM!! DET BLEV SOM BEKANT INGEN TRÄFF UNDER 2020. VID TRÄFFEN I ÅR (2021) TOGS INGA BILDER... 

År 1926: Pär Kristiansson vid Byagården

Pär Kristiansson (1865-1965) jobbade på ålderns höst lite hos Yngve Andrén (1885-1966). En dag sa den senare till Pär:

- Värst vad han har öppet i halsen. Om jag haft kläderna så, hade jag blivit rejält styv i nacken.

Pär blev honom inte svaret skyldig:

- Om jag skulle ta och öppna där nere osse?

Pär K var under senare delen av sin levnad också mycket engagerad i jobbet vid och med Byagården. Han var guide där ett antal år. Tidigare hade han verkat som kyrkovaktmästare. Hans sonhustru Astrid var baderska i det 1965 rivna varmbadhuset vid Fabriksgatan. Det byggdes för övrigt redan något av 1900-talets första år.

Ett gäng som fyller 70 under 2021...

Klass 1 B har ställt upp på trappan till Tomelilla folkskolas stora entré, i augusti 1958. Främre raden fr v: Ulla-Britt Nilsson, Elisabeth Themer, Ingrid Håkansson, Viveka Möller, Ewa Persson, Ingrid Cederholm, Britten Månsson och Kent Lovén. Mellanraden fr v: Rolf Nilsson, Kent Persson, Tore Svensson, Willy ??? (finsk bakgrund?), Sten-Erik Jönsson och Jan Andersson. Bakre raden: Bengt Hallberg, Bruno Andersson och Lars-Göran Mårtensson.

Det var meningen, att denna klassavdelning skulle haft den spensliga Elsa Wallengren, som emellertid blev sjuk - ovisst om hon någonsin kom tillbaka i tjänst. I stället fick klassen en ung, tämligen nyutexaminerad lärare vid namn Kerstin Persson, maka till kollegan Gösta P. Andra året hade man en lärare, som hette Inga Reis - lång, rödhårig och med glasögon. Så i trean eller fyran kom en cirka 30-årig Knut Bjelk, som man hade under hela mellanstadiet t o m klass sex. Bjelk hade kommit nyexaminerad till skolan år 1952. Därefter var det en del av eleverna, som började på Samrealskolan 1964 med examen i maj 1967.

Augusta Eriksson, mor till Erik E (1904-87)

Arbetsgruppen
består för närvarande
av följande personer:

Kjell A Bergqvist, 0706- 051 445
Bengt G Grenander, 0708- 305 155
Sven Å Håcanson, 0730- 984 906
Arne Ljung, 0702- 551 777
Glenn Mårtensson 0703-368 683
Roland Nilsson, 0706- 038 038
Elisabeth Offesson 0762-207 460
Jan Offesson, 0708- 876 900
Sten-Arvid Rogmar, 0417- 131 45
---

UNDERHÅLLNING  ?!

Söker ni efter ett medryckande underhållningsprogram – för t ex föreningsfesten eller -mötet? Vi ställer upp med film- eller bildvisning från gamla Tomelilla.   Levande speaker   till bilderna samt integrerad frågestund. Garanterat intressant!

Hör av er till Jan-Leo på telefon:

0411- 179 15!

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Sven Åke Lindbergh | Svar 21.11.2017 20:31

Roligt att se min far Knuth och mina syskon Monica och Margareta i Tomelilla stadspark. Lägg märke till den stiliga hatt som ligger på soffan bredvid min far.

sven åke håcanson 14.12.2017 20:46

Det tycks vara en Borsalino-hatt från Italien. Roligt att höra ifrån Dej, Åke! Ni hyrde ju hos Nils & Davida Liwång åren 1949-54, och vi båda lekte tillsammans.

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15:06

och jag vände mig om i den aldrig sinande kön och sa, hon såg inte blodfattig ut men hon kanske var svimfärdig? Förr fanns det många olika köer....

Sven Gustafsson | Svar 22.05.2017 15:04

Blodapelsin, svartsoppa, blodkorv är några av de saker jag vet innehåller blod. Senne ville ha ett blodfullt inlägg från mig. På systemet gick biträdet, forts

Barbro Nilsson | Svar 17.06.2016 01:43

Trevligt att se Elisabeth Persson men vem är du? Känner jag dig?
undrar Barbro

sven åke håcanson 23.07.2016 23:55

Elisabeth P, gift Pettersson, är ju dotter till charkuteristen Herman Persson med maka Ella, född Månsson. Ella hade på 1950-talet manufakturaffär å Norregatan.

SVEN ÅKE HÅCANSON | Svar 25.03.2016 18:42

Ursäkta, jag mindes fel! Det var nog ”Coca”, som Du kallades – Roland?! Dock är skillnaden på Cola och Coca hårfin... TACK för Mor Esters klippböcker!

Sven Åke Håcanson | Svar 21.03.2016 18:18

Är det ”Kola” som jag/vi har nöjet att samspråka med? Jo, visst vet jag att Inge avled 2014. Jag och Bengt Göland var och hälsade på honom i maj det året...

Roland Nilsson | Svar 03.03.2016 16:02

Kanske ligger jag i barnvagnen på bilden från Norregatan , född sommaren 54 på Norregatan 40 och mina föräldrar var goda vänner med Ella och Herman.

Roland Nilsson | Svar 03.03.2016 15:52

Min far Inge Nilsson som är med på fotbollsbilden gick bort 2014, han blev nästan 95 så det var gott gry i pågarna. Smälla var min morbror.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

18.06 | 20:00

Fyledals kom nog dit ca 1965, då Tom & Elsa Wassberg lät bygga hus på Åbogatan. Jag gästade ofta Bengt (avliden 2005) och Eira-Lill, som fyller 89 i sommar.

...
05.06 | 12:46

Glömde ju att skriva klassföreståndarnas namn , på lågstadiet hade vi Kerstin Flygare- Nyström och klass 4-6 Johan Gruvstedt som var sträng men rättvis.

...
04.06 | 14:35

Vilken nostalgi gick i skolan här 1962 - 1968

...
04.06 | 14:33

Här gick man i simskola, först "torrsim" för att lära sig arm och benrörelserna innan man fick gå i vattnet. "Moster" Svea satt i biljett- och godiskiosken.

...
Du gillar den här sidan