Välkommen till Tomelilla hembygdskrets

DJUPADALSVY... Bilden är tagen från taknocken på den nya stallänga, som lantbrukaren Anton Persson lät bygga sensommaren och hösten 1937. På den syns tydligt nerfartsvägen till Djupadal, längs sluttningen från byn. Det pågår huggning av säd med självbindare lite varstans, människor sätter upp kärvarna på flera gårdars fält utöver på Djupadals. Grustaget med backsvalor, som nämns i ”Ett stycke hembygd” (publiceras i T-la hembygdskrets' årsskrift 2022) finns ännu inte - men det kan vara en jordkällare, som anas halvvägs upp från gården mot höjden, hitom vägen. Ullstorps tegelbruks skorsten avtecknar sig tydligt mot himlen.

Årsmötet den 25 april

Ny ordförande  i kretsen...  
Vid senaste årsmötet (2022-04-25) med Tomelilla Hembygdskrets valdes ny ordförande efter mångårige klubbsvingaren Jan-Leo Grabellus, 86, som avgick redan vid fjorårets årsmöte. Posten har sedan dess varit vakant. Ordföranden heter nu Elisabeth Offesson , avsutten lågstadielärare och talpedagog - också verksam i Benestads Byalag.
Årsmötet i närvaro av ett 40-tal personer öppnades av Arne Ljung, varefter förhandlingarna kom att ledas av Thomas Leandersson. Det noterades, att kretsen har upp emot 600 medlemmar och att ekonomin är god. Förra årets resultat blev cirka 16.000 kr. Det beslöts icke desto mindre att höja medlemsavgiften från 150 till 200 kr. Den som erlägger densamma får på höstkanten den av många uppskattade årsskriften, som i nuvarande utformning givits ut sedan 1994. Den 28:e utgåvan lämnar trycket i höst.
Av styrelseledamöterna omvaldes på två år: Bengt G Grenander, Sven Å Håcanson och Sten A Rogmar.
 Kvarstående är Kjell A Bergquist, Arne Ljung och Glenn Mårtensson. På suppleantsidan gavs också förnyat förtroende åt Th Leandersson, Roland Nilsson och Jan E Offesson samt nyvaldes Lars Carlstedt.
Revisorer blir på nytt Anders Larsson och Lillmarie Nilsson med Lisbeth Frank som ersättare. I valberedningen slutligen skedde omval av Esther Hansson, Per Hansson och Agneta Persson. Efter förhandlingarna visades film och stillbilder från tider som flytt. # På bilden ses mötesordföranden Thomas Leandersson lämna över ordförandeklubban till Elisabeth Offesson. FOTO: SVEN ÅKE H
----
NÄSTA ÅRSMÖTE hålls måndagen den 17 april 2023!!! Sommarträffen (tidigare hemvändaredagen kallad) hålls den 20 juli 2023, samma dag som sommarmarknaden.

ANDRÉNS HÖRNA – 1920-talet?

 
Tomelilla Hembygdskrets... 

…är en ideell förening med cirka 600 medlemmar. Föreningen har en arbetsgrupp på elva personer, men det vore önskvärt med fler kvinnor i densamma! Varje år sedan rekonstruktionen 1994 utges en 28-sidig skrift (de två senaste åren 36-sidig), vari vi fördjupar oss i Tomelillas historia. Inte bara gator, torg och byggnader belyses, utan det grävs även fram fakta om företag och affärer samt presenteras intressanta personer, som sedan mitten av 1800-talet bott och verkat i Tomelilla.

NU KAN NI MEJLA OSS PÅ ADRESSEN: hembygdskretsen@tomelilla.nu

#

Årets hemvändarträff i församlingshemmet blev lyckad, och vi räknade in cirka 55 personer, varav nio "försteklickare". Därtill kom cirka tio "funktionärer" från kretsen. Dess äldsta medlem, Gull-Britt Åkesson, född Hellström, som fyller jämnt hundra den 16 september, hyllades särskilt. Vi har nu lagt ut 15 bilder från evenemanget - se Tomelilla-bilder! Det var Glenn Mårtensson, som gick runt och plåtade. De som gästade träffen för första gången, så kallade "försteklickare" var: Thore och Thomas Holgersson, båda Oxie, Lars Wihlborg, Chicago (IL), Åke Olsson, Ystad, Lars Montán, Jan Åke Malmgren, Bo Persson och Åke Olsson, samtliga Tomelilla samt Anders Mattsson, Ystad.

---

ÄNNU FINNS ÅRSSKRIFTEN 2021 ATT KÖPA I KULTURHUSET! KOSTNAD: SEK 150. I BÖRJAN AV NOVEMBER BERÄKNAS 2022 ÅRS SKRIFT LÄMNA TRYCKET OCH HAMNA I MEDLEMMARNAS BREVLÅDOR. DEN KOSTAR SEK 200, VARI MEDLEMSAVGIFTEN ÄR INKLUDERAD.

SKRIFTER KAN ÄVENSÅ REKVIRERAS EFTER KONTAKT MED BENGT GÖRAN GRENANDER.  ÅRSSKRIFTERNA 1994-2019 KOSTAR BLOTT SEK 50/STYCK. SKRIFTERNA 2020 OCH 2021 BETINGAR ETT PRIS AV SEK 150.

VÅRT BANKGIRONUMMER: 5897-8255

--------------------

BILDER FRÅN 2019 ÅRS HEMVÄNDARTRÄFF FINNS PÅ "TOMELILLA-BILDER". SCROLLA LÄNGST NED, SÅ HITTAR NI DEM!! DET BLEV INGEN TRÄFF SOMMAREN 2020, OCH VID TRÄFFEN 2021 TOGS TYVÄRR INGA BILDER. NU FINNS ÄVEN BILDER FRÅN SENASTE TRÄFFEN, 2022 ATT BESKÅDA! GLENN MÅRTENSSON PLÅTADE.

Pojkkonfirmanderna i Tomelilla 1957

Bakre raden från vänster: Jan Erik Offesson, Eskil Nilsson, Lars Ranstam , Per Kristoffersson, Jan Åke Aspegren, Gert Åke Persson, Christer Eriksson, Göran Svensson, Sven Mårtensson och Jörgen Svensson.

Mellanraden, stående: Lennart Anderberg , Lars Andersson, Lars Jönsson och Kurt Arne Jönsson .

Hitre raden, stående: Alvar Ivarsson, Gudmar Persson , Bertil Persson, Kjell Persson , Ulf Mårtensson, Östen Broomé och Tony Nybjer .

Sittande med prelaten, kyrkoherde Paul Hallbäck (1894-1976) ses fr v  Kaj Kronström, Göran Anderlund, Lars Wiktorsson och Lars Hammar.

De åtta med kursiv text skrivna har for the time being lämnat jordelivet. Lennart Anderberg, Kurt Arne Jönsson och Lars Hammar var ett år äldre än de övriga och alltså födda 1942. Jörgen Svensson, i dag boende i Askim, föddes i januari 1944.

Ett foto från det "glada 20-talet"...

Kusinträff i bagare Ekelins

trädgård cirka 1925

Stående från vänster: Allan Andersson (1903-1993), son till Botilda Ekelins bror, Olof Andersson, kammakaren på Tomelilla 41, Allans äldre broder, Anders Andersson (1896-1938) och Ruth Ekelin (1888-1975). Sittande från vänster: Allans blivande maka, Elsa Rosengren (1909-82), Elsa Ekelin (1901-59), Erik Nordensten (1907-54), son till Botildas bror, bagaren Jöns (1866-1911), som tog efternamnet Nordensten och flyttade till Stockholm, Judith Ekelin (1894-1952) med dottern Wanda (1922-2004) samt Botilda Ekelin (1858-1930).

Kaffepannan i emalj, gräddkannan och även brickan finns numera i Elsa Ekelins svärdotters, Junes hem i Hagestad i hennes gårdsmuseum. Tyvärr har June, som fyllde 94 för några veckor sedan, hamnat på äldreboende i födelseorten, jämtländska Föllinge och lär aldrig vända åter till Hagestad.

Repslagare Magnus Persson  var född i Ystad, S:ta Maria församling. Han dog 1893, och änkan for 1895 tillbaka till Tyskland. Det var hans repslageri, Tomelilla 98, som Johan Ekelin köpte vid sekelskiftet 1899-1900!

Ovan nämnda June Ekelin (f 1928-06-29) har sagt, att Johan Ekelin lät bygga till huset mot Tomegatan med en våning. Förmodligen byggde han också nytt bageri inne på gården, innan han flyttade dit med sin stora familj. Rut Ekelin har berättat för June E, att Ekelins bageri var mycket modernt för sin tid med en ångmaskin som drev den apparat , som knådade degen. I tidskriften Idun från omkring 1910 fanns ett reportage från tomelillabageriet.

Ann-Marie Eriksson, elev Folkhögskolan 1957-58

Arbetsgruppen
består för närvarande
av följande personer:

Kjell A Bergqvist, 0706- 051 445
Lars Carlstedt 0734- 202 610
Bengt G Grenander, 0708- 305 155
Sven Å Håcanson, 0761- 396 004
Thomas Leandersson 0708- 741 637
Arne Ljung, 0702- 551 777
Glenn Mårtensson 0703- 368 683
Roland Nilsson, 0706- 038 038
Elisabeth Offesson 0762- 207 460
Jan Offesson, 0708- 876 900
Sten Arvid Rogmar, 0417- 131 45
---

UNDERHÅLLNING ?!

Söker ni efter ett underhållningsprogram, för t ex föreningsfesten eller -mötet? Vi ställer upp med film- eller bildvisning från gamla Tomelilla.  Levande speaker  till bilderna samt integrerad frågestund.

Inger JohanssonJag finns med på fotot med barnköre 29.10.2021 20:01

Jag var med på bilden med barnkören. Satt att på måfå knappa in denna sida. Jag har bevarat häftet där denna bild finns på framsidan. En härlig nostalgi!

Sven Åke Lindbergh 21.11.2017 19:31

Roligt att se min far Knuth och mina syskon Monica och Margareta i Tomelilla stadspark. Lägg märke till den stiliga hatt som ligger på soffan bredvid min far.

sven åke håcanson 14.12.2017 19:46

Det tycks vara en Borsalino-hatt från Italien. Roligt att höra ifrån Dej, Åke! Ni hyrde ju hos Nils & Davida Liwång åren 1949-54, och vi båda lekte tillsammans.

Sven Gustafsson 22.05.2017 13:06

och jag vände mig om i den aldrig sinande kön och sa, hon såg inte blodfattig ut men hon kanske var svimfärdig? Förr fanns det många olika köer....

Sven Gustafsson 22.05.2017 13:04

Blodapelsin, svartsoppa, blodkorv är några av de saker jag vet innehåller blod. Senne ville ha ett blodfullt inlägg från mig. På systemet gick biträdet, forts

Barbro Nilsson 16.06.2016 23:43

Trevligt att se Elisabeth Persson men vem är du? Känner jag dig?
undrar Barbro

sven åke håcanson 23.07.2016 21:55

Elisabeth P, gift Pettersson, är ju dotter till charkuteristen Herman Persson med maka Ella, född Månsson. Ella hade på 1950-talet manufakturaffär å Norregatan.

SVEN ÅKE HÅCANSON 25.03.2016 17:42

Ursäkta, jag mindes fel! Det var nog ”Coca”, som Du kallades – Roland?! Dock är skillnaden på Cola och Coca hårfin... TACK för Mor Esters klippböcker!

Sven Åke Håcanson 21.03.2016 17:18

Är det ”Kola” som jag/vi har nöjet att samspråka med? Jo, visst vet jag att Inge avled 2014. Jag och Bengt Göland var och hälsade på honom i maj det året...

Roland Nilsson 03.03.2016 15:02

Kanske ligger jag i barnvagnen på bilden från Norregatan , född sommaren 54 på Norregatan 40 och mina föräldrar var goda vänner med Ella och Herman.

Roland Nilsson 03.03.2016 14:52

Min far Inge Nilsson som är med på fotbollsbilden gick bort 2014, han blev nästan 95 så det var gott gry i pågarna. Smälla var min morbror.

Lena Fritzson 18.02.2016 09:56

Det heter han kanske, jag känner inte igen namnet, men det kom ju en del elever, som gjorde lite snabbvisiter.

Sven Åke Håcanson 17.02.2016 13:57

Jag har fått bud om, att kan skulle kunna heta Roland Lindkvist...

Lena Fritzson 16.02.2016 10:28

Jag håller med Eskil, Folke gick aldrig i samma klass som Sara. men vem är killen sidan om Gert Rosvall?

Eskil Olsson 15.02.2016 18:03

Är det riktigt att Folke Hanner går i samma klass som hans syster Sara Hanner. Jag fick för mig att Folke var ett år yngre.

Lena Fritzson 11.02.2016 12:11

Sara Hanner sitter som nr fyra från höger.

Lena Fritzson 08.02.2016 11:46

Läraren
på bilden är vår mycket omtyckte Bertil Larsson.

Carl Erik Nilsson 28.12.2015 11:52

Hej!
Läste om en Lantz som sålde s.k. gåramålningar. Jag har flera tavlor av
H.Lantz, målade huvudsakligen på 40-talet. Är det samma person?

Sven Åke Håcanson 07.09.2015 15:11

Jo, det vet jag – men vem är ”den tredje mannen” – utöver Uno H och möllare Jönsson?!

Inge Winkelmann 27.08.2015 11:14

Bagaren på bilden med "möllaren" är Uno Hansson

Sven Åke Håcanson 26.08.2015 18:28

Lindqvist, Tage & Ella, född Andersson – cykelrep & montör Ahlsell & Ryl/anst T-la Tvättinrättning
Se här utdrag ur dokumentet Kvinnan bakom allt!

sven åke håcanson 30.07.2015 11:12

Hjördis Engdahl: Hav tack för efternamn. På tal om det – vilket var Din moders flicknamn? Hon jobbade ju på tvättinrättningen som då drevs av Astrid Jinnevik?

Hjördis Engdahl 26.08.2015 17:44

Mor är född Andersson, Ella. Det är riktigt att mor arbetade på tvättinrättningen när vi tre systrar hade börjat skolan.

Margaretha Ryan 19.01.2015 08:32

Hej, Jag tycker Ni gör ett mycket fint arbete. Hur kan jag komma i kontakt med Er angående en gammal släkting som verkade i Tomelilla från 1850 och framåt?

jan-leo grabellus 20.01.2015 16:08

Hej Margaretha.
Skriv till mej om personen ifråga, så ska vi hjälpa Dej så gott vi kan
jan-leo@telia.com
Jan-leo Grabellus
ordf.

Stellan Bjelkfors 29.11.2014 22:48

Mycket intressant, men lite före vår ankomst till Tomelilla. Den skedde sommaren 1956. Men Marta Larsson minns jag, då vi hade henne i syslöjd 1957.

Sven Åke Håcanson 17.11.2014 19:25

PER DAHLIN? Bor Du på Vintergatan i Höör? I så fall skulle jag kunna skicka klippen med Din farfar, Gustav dit...

Lena Fritzson 24.10.2014 09:58

På resa till Köpenhamn sidan om min mormor Lilly Fridèn står Signe Dahl och bredvid Signe står min morfar Otto Fridèn klädd i fluga.

Ann-Cathrine Lidén 23.10.2014 10:20

Jag är ingen inföding men gillar Tomelilla.

sven åke h 22.10.2014 17:33

Per Dahlin! Vi har ett klipp i arkivet, där det redogörs för biografen Rios 15-årsjubileum år 1954. Din farfar är nog med på fotot – i vart fall omnämns han.

nita Svensson 16.08.2014 10:21

Tomelilla

Lisbeth Lindvall(Gustafsson) 22.07.2014 18:53

Vill tacka för en mycket trevlig hemvändareftermiddag på Hantverksgården.
Lisbeth och Bengt-Åke

Kerstin Lindgren (ohlsson) 17.07.2014 22:21

Tack för idag, det var jättetrevligt!

sven åke håcanson 27.05.2013 10:58

Är det ingen av våra ca 700 medlemmar som kan knäcka ”gåtan” om vad den där sälshögsgrabben Sven Åke hette/heter i efternamn??!! Se bild & text å klass 2 C 1954

Sven Åke Håcanson 08.04.2013 18:52

Nja, vi har ett klipp ur YA från 1954, där Gustav Dahlin finns med. Det handlade om 15-årsjubileum för Riobiografen.

Per Dahlin 22.10.2014 00:24

Hej, Gustav var min farfar och jag skulle gärna vilja veta vart jag kan se klippet. Finns det ngt annat om honom?

Per Dahlin 05.03.2013 22:56

Hej på er! Finns det någon bild på biografen tillsammans med föreståndaren Gustav Dahlin?

Gunnel Hallström 12.11.2012 13:05

Hej Arbetsgruppen!
Tack för en mycket trevlig och underhållande årsskrift för år 2012! Hade stort nöje och utbyte av alla berättelser och anekdoter!

Lollo Bark 08.11.2012 16:51

Har ni glömt att ta med hur man blir medlem i hembygdskretsen och vad det kostar och var man kan köpa årsskriften

Lollo Bark 08.11.2012 16:49

Ni är skitduktiga! Idag har jag skumläst årsskriften och fått mig många gapskratt
Lollo

Anette 21.10.2012 20:30

F.D Hårds café fanns på Adelsbergsvägen 17. När vi köpte huset 1986 fick vi reda på att där garaget ligger gick en grusväg. Hade varit kul att se foto från den

Sven Åke H 02.09.2012 11:40

Om Petra Erlandsson vill veta ännu mer om Alice Nilssons hembageri, så kan Du ringa Sven Åke H (0417-131 95) som har lite mer material om de tre systrarna.

Inger J. 11.08.2012 19:06

Hej Petra! Alice Nilssons café låg på Tomegatan. Du kan läsa om detta i vår årsskríft 2005. Där finns en artikel skriven av Gertud Ewaldz.
Hälsn. Inger

Petra 13.08.2012 09:31

Tack! Finns det något nr av 2005 kvar att köpa?

Petra Erlandsson 04.08.2012 09:59

Hej! Jag söker info om Nilsson's café. Någon som vet var det låg i Tomelilla, vem som jobbade där. Allt är av intresse.(Har ni bilder?) Mvh Petra

Sven Åke Håcanson 08.04.2013 19:44

Jag har en hel del uppgifter om systrarna Nilssons café på Tomegatan. Hör av sig!

Klas Andersson Lödöse 18.12.2011 11:01

Detta har ni gjort bra

Inga Andersson 05.12.2011 16:49

Tack för en jättetrevlig hemsida. Tänker återkomma till den många gånger. Man kunde köpa kakor hos Hårds café på Adelsbergsvägen i mitten på 50-talet.

Gretehl Larsson 13.11.2011 14:01

detta har du gjort bra\ gretehl

Marita Roth 14.10.2011 20:03

En knalltrevlig sida som jag återkommer till... Mycket intressant att läsa historia om Tomelilla och kolla in foton av Tomelilla från förr i tiden....

Micke Björk . Tomelilla 13.07.2011 23:35

Mycket trevlig sida, kommer återkomma. Har en fråga. Någon som kan berätta om det café som lär funnits i skogsbacken ? Fanns det ett café, var låg det osv ?

Lena Fritzson/Sandgren 21.07.2011 11:47

Det fanns ett cafe ungefär mitt emot där scoutstugan ligger idag.
Cafeet var endast öppet på sommaren.

Rolf Dahl 11.07.2011 18:44

Tack för en helt fantastisk hemsida.

Lena Fritzson (Sandgren) 01.12.2010 11:43

Det är lika inspirerande varje år när skriften om gamla Tomelilla kommer i brevlådan. Jag tillbringar sen flera timmar med att läsa från pärm till pärm.

Henriette Ellberg 30.11.2010 16:51

Nu har jag: kommenterat Ya:s webbartikel och delat den på facebook, skrivit egen kort artikel på flyttatillosterlen.nu samt på www.tomelilla.se/turism.

Henriette Ellberg 30.11.2010 12:37

Så trevligt att vi nu äntligen kan hänvisa till en hemsida! Proffsigt värre, men en lite lång adress... bra att du även har delaknapp!/Henriette

Gertrud Ewaldz 25.10.2010 21:39

Det gjorde Du bra Jan-Leo.

Inger och Stig Johansson 25.10.2010 16:53

Snyggt jobbat Jan-Leo! Vi gillar den

Sven Åke Håcanson 25.10.2010 15:49

Mycket fint på min ära! En enda liten invändning mot texten – jag skulle föredra prepositionen ”av” i st f ”på” före 1800-talet.

Jan-Leo Grabellus 25.10.2010 15:11

Jag gillar den, eftersom jag själv gjort densamma. Visserligen långt ifrån färdig, men dock.
Jan-Leo

| Svar

Senaste kommentarer

14.07 | 18:10

På Torget 6! Han köpte våren 1950 av Eric Ström för ca 25.000 kr. År 1969 flyttade Glenmarks till Ystad o' sålde sedermera till Bertil "Adam" Johansson...

12.07 | 08:32

Vart exakt låg Gert Glenmarks foto/skivaffär?

19.03 | 10:16

Åkermark, varav en del tillhörde Jästfabriken Activ. Lantbrukarna Ragnar Olsson/Hjalmar Nilsson och Örups säteri fanns även bland jordägarna på 1920- och 30-tal

15.03 | 14:24

Hej!
Har en fråga angående Lindesborgsområdet?
Vad fanns där innan lägenheterna och husen byggdes? Början av 1900 talet