Fotoalbum

Tomegatan. Poststämplad 1919. Bilden tagen fr. Palmgrens torn. I nedre högra hörnet ser man huset Lindströms Trikå.

”Pidder”, en av Tomelillas gamla skärslipare som brukade övernatta vid värmepannan på Bergs trädgårdsmästeri i Ullstorp. Foto: JAN-LEO

Vintern har slagit till! Här en bild från Novas väntrum mot ”Boans” tak, där hurtiga grabbar skottar snö. Bild: Jan-Leo 2/12 2010

Järnvägsövergången med ”bommabacken” kring 1930. Gångtunneln har blott några få år på nacken.

Math.Trobäcks Eftr. vid Torget. ”Ola Svens” hörna har rivits, och Sydkraftshuset ska byggas. Mitten av 1930-talet.

Spruthusgränd på 1940-talet. Här huserade längst ner bl.a. Hjalmar Eckerlund som ung, polis Fredrik Roth med barnen Chester o. Inger, Tomelilla scoutstuga, som tidigare fung. som fängelse samt makarna Nils och Berta Nord och närmast kameran t h skräddare Hermansson med vacker dotter Ulla.

Huset är Herman Ols’ företrädare, Ola Perssons Möbler och likkistor. Senare byggdes huset på, och idag 2013 ägs allt av Möbel-Hanson (EM-möbler).

Slakterigatan 1934 med Scanvillan i förgrunden.

Torget med Apoteket från 1906.

Sven Åke H, Sven Ivan Sjöström och Mikael "Baldringe" Hansson på fiket Fikets uteservering, sept 2011.

Hanssons café som det såg ut efter en ombyggnation 1935. Rörelsen lades ned 1968, och huset revs 1985. Denna bild troligen från 1950-talet.

Rundelsgatan till vänster och Banmästaregatan till höger, troligen 1930-talet. Brandstationen med tornet i mitten invigdes i december 1929.

”Bommabacken” när förra seklet var ungt. Gamla apotekshuset, i dag inrymmande bland annat Restaurang Roma, är ej uppfört. Det stod klart 1906.

Främst: Eskil Nilsson, Gert Inge ”Persikan” Nilsson och Bengt G Nilsson. Rad 2: Erik Svensson, Kjell Larsson (Lennartsson), Kenneth Nyström, Christer Garver, Leif Nilsson, Uno Svensson, Jan-Inge Jönsson, Gert Inge ”Ninne” Nilsson, Bernt Nomén, Kjell Åke Andersson och Sven Strindberg. Rad 3: Jan Å Aspegren, Tommy Gustafsson, Christer Nilsson, Gudmar Persson, Kent Wiberg, Göran Larsson, Olle Stridh, Per G Svensson och Ingvar Andersson. Rad 4: Bertil Andersson, Jan Willén, Bernt Kellgren o Gert Å Persson.

Fyra trumslagarpojkar på ”Lekplanen”. De är från vänster: Lennart Lindborg, Kenneth Nyström, Lars Hammar och Bengt Göland. Bakom till höger ses Olof Johanssons bilfirma, och det högsta flerfamiljshuset till vänster därom måste vara ”Manfred Nilssons” och därefter bryggare AJ Anderssons… Året ska vara 1952. Pass på, om vi inte skriver den 1 maj. Se den svenska flaggan som vajar längst till vänster på bilden!

2014 - Jan-Leo Grabellus omges av de avgående styrelseledamöterna MaiBritt Möller och Gertrud Ewaldz.

2014 - ”Serveringspersonalen” laddar upp före årsmötet. Fr v Gun Andersson, Gertrud Ewaldz, Arne Ljung, Loolie Björk, MaiBritt Möller, Lisbeth Grabellus, Sven Å Håcanson och Kjell A Bergqvist.

Loolie Björk och Sven Åke Håcanson serverar av.

VARNING! En elefant i porslinsbutiken?

Fr v: Göran Grabellus, Sven Gunnar Mårtensson, Gun Pettersson, Inger Larsson och en oidentifierad gäst från Bollerup.

Kerstin Nilsson, ???, ???, Siv Eriksson, Karl Inge Persson med maka Birgit. Bakom ses bland andra Esther Hansson och Bo Nilsson.

Möbelsnickaren NIls Hugo med maka Anita samt Kerstin och Bo Nilsson. Anita, född Andersson, jobbade ju länge i de sistnämndas butik, ICA-hallen.

Gun Andersson samtalar med Kerstin Nilsson. Till höger Kjell A Bergqvist i avdukningstagen.

Ann-Mari Mårtensson med flera. Laila Yngvesson längst till höger.

Kjell A Bergqvist dukar oförtrutet av, medan Loolie Björk samtalar med Coop Extras starke man, Hans Olsson, snart 55.

2014 - Fr v Ruth Gunnarsson, Ingrid Andersson, Algot Gunnarsson och Inge Glenmark. Den sistnämnde var mötets nestor med sina 89 år! Isa Månsson har tyvärr blivit lite åderlåten.

Länge lastbilsrattande Sven Åke Eriksson flankeras av Ann-Marie Johannesson (t v) och hustrun Greta.

Coop Extras starke man, Hans Olsson, 54, med en av sina bröder, Stig och dennes dotter (sålunda Hans’ nièce), Annelie.

2014 - Sven Åke H konverserar eftertänksamt med två damer, nämligen Kerstin Johansson och Saga-Britt Andersson.

Mötets nestor, Inge Glenmark, 90 i sommar, lägger ut texten för Göran Grabellus, 75, Sven Gunnar Mårtensson, 71 och Gun Pettersson.

2014 - Ytterligare en bild från avtackningen. Fr v Möller, Grabellus och Ewaldz.

HEMVÄNDARDAGEN 2014 - Från vänster: Kerstin och Gösta Persson (som i många år var lärare på folkskolan och numera bor i Laholm), Ann-Christine Larsson (f Thorell), Berit Fredriksson (f Thorell) och 15-barnsfadern Roland Pettersson. Bakom ses Ulla Berit Lambrant (f Lindh) och Isabella Larsson. Den sistnämnda växte upp hos morföräldrarna på vattenverket Granebo, Ragnar och Anna Larsson. Hennes mor heter Vanda.

2014 - Ett salt gäng som väntar på kaffe med tilltugg. Fr v Bo Mårtensson, Folke Andersson, Eskil Nilsson, Thomas Leandersson, Bengt Åke Ekström och Rolf Dahl. I bakgrunden underhåller sig Kjell Komstedt med Görel Nilsson (f Andrén).

2014 - Två tjejkusiner i tryggt sällskap med två veteraner. Birgitta ”Walda” Malmborg (f Olsson) och Elsa Hallbeck (f Persson) ses med Bertil Ekberg (t v) och Inge Glenmark.

2014 - Nog har han anledning att vara glad, elektrikersonen och avsuttne läkaren Kjell Komstedt som omger sig med systrarna Andrén, Truls’ & Karins töser: Görel Nilsson (t v) och Eva Christersson. Faster Boel hade säkert glatt sig över de klanderfria tandraderna…

2014 - En allvarsam kvintett, från vänster: Olle Persson, Bengt A Lundberg, Eva Lotta Borg (f Linder), Bertil Nilsson och Uno Svensson.

2014 - Tjo vad det var livat i holken! Från vänster Kerstin (f Ohlsson) och Henry Lindgren, Anita (f Jacobsson) och Stig Eriksson, Bengt Åke och Lisbeth Lindvall (f Gustafsson) samt Bo och Jane Blomqvist.

2014 - Margareta Månsson omges av bröderna Sven Åke och Hasse Lindborg. Till höger ses Villy Kronström och Bernt Persson.

2014 - Jan Mårtensson kikar fram mellan Kerstin Nilsson (f Anderberg) och Anita Nordh. Till höger Anitas yngre broder, förre poliskommissarien Anders Nordh och HSB-veteranen Per Eric Persson.

2014 - Fyrtal i damer! Från vänster Ulla Lambrant (f Lindh), Gull-Britt Åkesson (f Hellström), Berit Jacobsson-Thor och Hjördis Håkansson (f Hellström).

2014 - Till vänster kusinerna Britt-Marie Marot (f Åkesson) och Åke Hellström, därefter Annika Wassberg-Strindberg och Bodil Eriksson. Den sistnämnda var med om att dra igång hemvändarträffarna redan 1986…

2014 - Lillemor Olsson (f Lundh) spanar in något till vänster. Maj-Britt (f Larsson) och Olle Olsson samsas om bordet med systrarna Karlsson, numera Ing-Marie Persson och Ann-Kristin Henriksson.

2014 - Två av systrarna Svensson från Adelsberg, Rosy och Inga-Greta, delar bord med bröderna Gustafsson, Caj och Tommy. Flickorna delar även i dag samma efternamn, nu Andersson!

2014 - Två pingisveteraner i fagert sällskap – från vänster Allan Hansson, Mats Göland, Inga-Maj Stenström (f Lundh) och Inger Larsson (f Beijer).

2014 - Torsten ”Totta” Kristiansson säjer nå’t lustigt till årsbarnet Carl Johan Lindevall. De båda flankeras av Lillemor Olsson (f Lundh) och Åke Gunnarsson.

2014 - Gladare gossar får man leta efter! Från vänster trydesonen Ingvar Andersson och därefter två pojkar som växte upp vid Slakterigatan, nämligen Christer Nilsson och Kjell A Komstedt.

2014 - Från vänster ses Ann-Mari Cronvall (f Nilsson), Gunnel Hallström (Andersson) samt äkta paret Mia (Schmidt) och Carl Erik Johansson.

2014 - Anita Karlsson (f Åkesson) skojar lite med Irene Krüger (Bengtsson). Anita Carlsson (Mårtensson – t v) och Bodil Rosén (Nilsson) tycks ha tankarna på annat håll…

2014 - Stina Hansson (f Nilsson) tycks förfärad vid Jan-Leos uppdykande med kameran. Maj-LIs Månsson (Kronström) och Gunnel Frithiof förefaller mera bekväma med situationen.

2014 - ”Kent Korv” Nilsson flankeras av svärmorsan, Hjördis Löfberg Hansen och Lilian Blom (f Kronström). Visste ni förresten, att Hjördis sjöng i dansorkester strax efter kriget?!

2014 - Tre vackra flickor från Badhusgatan. Från vänster Anita Hansson (f Lindqvist), Hjördis Engdahl (Lindqvist) och Anita Jönsson.

2014 - Carsten Axland med rötter på Activs gård, Nils Tryding (tidigare Nilsson) och Eva Dacke (f Lovén) trivs på träffen. Låt vara att Eva råkar ignorera plåtslagaren…

2014 - ”Gamla” vapenbröderna från Malmövägen, Bengt Göland och Hans-Ingvar Hansson trivs tillsammans med onslundafödda Anita Nilsson (f Andersson).

2014 - En stark innertrio! Från vänster Nils Hugo Nilsson, som lärde till möbelsnickare hos Hakers, Alf Knutsson och Sven Frisk.

2014 - Allan Hansson, 80, ser fundersam ut – medan Mats Göland bejakar livet och ler glatt mot plåtslagaren. Till höger Inga-Maj Stenström (f Lundh) och Inger Larsson (Beijer).

2014 - Carl Johan Lindewall och Torsten Kristiansson gläds åt att få dela bord med Lillemor Lundh-Olsson.

2014 - Olle Persson, 78, och Bertil Hansson, 77, ses tillsammans med Arne Ransgård (f Svensson) med makan Birgitta. Arne sällade sig till 80-åringarnas allt större skara tidigare i år.

HEMVÄNDARDAGEN 2015!!!! Arne Ljung ur funktionärsstaben underhåller sig med Siv Persson, efterlevande maka till Kurt Persson som drev Kurts Foto åren 1955-69. Sittande till höger Gert Sjöstrand, en gång boende i Everöd. Till vänster Sivs dotter, Lena Dahl med sin dotter Ellinor till höger.

2015 - Åtta av de jubilerande 43:orna. Från vänster ses Ingrid Hansen (född Mårtensson), Bodil Rosén (Nilsson), Carita Ericsson (Andersson), Lars Andersson, Gunni Ödegaard (Andersson), Gerd Lindh (Åkesson), Aaro Lundberg och Jörgen Svensson.

2015 - Från vänster Jan Skoog, Eivor Bainbridge (f Johansson & dotter till källarmästare Lennart J på St hotellet), Kerstin Lindgren (Olsson, dotter till ”Gigge”), Henry Lindgren och Cit Ericsson (Andersson, dotter till ”Krassi”)

2015 - Ett bord med veteraner & tre syskonpar!! Från vänster Silluf Landin (f Andrén), Bodil Eriksson, Berit Jacobsson Thor, Hjördis Håkansson (Hellström), Gull-Britt Åkesson (Hellström), Anita Nilsson (Olsson) och hennes syster, Marianne Olsson. Stående ses Hjördis Engdahl (Lindqvist) och systern Anita Hansson (Lindqvist) – de två sistnämnda döttrar till Tage & Ella Lindqvist på Fabriksgatan.

2015 - En ensam herre, Ingvar Dahl, bland kvinnlig fägring. Från vänster: Ulla Regeheim (f Mårtensson), Britt Marie Marot (Åkesson), Gull-Britt Andersson /från Bollerup och i många år boende i Dalarna/, Gull-Britt ”Gulle” Larsson (Nilsson), Ingvar Dahl och Ann-Christin Anderberg (Olsson). Den lille gossen heter Viktor, fyllde fyra år häromdagen och är dotterson till ”Bitte”.

2015 - Sju herrar och tvenne amasoner, nämligen systrarna Andrén, i dag lystrande till namnen Görel Nilsson och Eva Kristersson. Stående ses Åke Gunnarsson och Björn Jönsson. Övriga herrar fr v: Ingvar Månsson, Kurt Nilsson, Kenth ”KP” Persson, Leif G Nilsson och Christer Nilsson.

2015 - Från vänster ses: Inga-Maj Stenström (f Lundh), Bertil Nilsson, Olle ”Kanten” Persson, Tommy Söderberg, Uno Svensson, Lillemor Olsson (Lundh), Olle Persson och Bengt Svensson – den sistnämnde barnfödd på Tunby nr 20 och kusin till Lennart Möbel-Hansson (1930-2011).

2015 - Fr v Anita (f Jacobsson) och Stig Eriksson, Gullan Svensson (Johansson), Inger Johansson (Holmqvist), Gunnel Johnsson (Svensson) och Åke Olsson med rötter på Björkebogården. Stående ses äkta paret Olsson från Ballingslöv, Ingvar och Mary.

2015 – Vid ”herrbordet” ses från vänster: Bengt A Lundberg (från början onslundabo men tomelillabo sedan 1963), Christer Eriksson, Bengt Göte Månsson, Folke Andersson (stående), Alf Knutsson, Torsten ”Totta” Kristiansson och Karl Johan Lindevall.

2015 – Från vänster: Margaretha Månsson, Hasse Lindborg, Irene ??? (f Månsson), Anita Jönsson, Allan Hansson, Jan Mårtensson, Sven Åke Lindborg och Kerstin Nilsson (Anderberg). Stående ses Bernt Persson, numera ystadsbo, och Anita Nord.

2015 – En oktett som ej går av för hackor. Från vänster: Ann-Kristin Henriksson (f Karlsson), Sune Nilsson, Ann-Marie Persson (Montán), Marianne Hansson (Nilsson), Kenneth Andersson och Ing-Marie Persson (Karlsson). Stående systrarna Rosy och Inga-Greta Andersson (Svensson).

2015 – Från vänster ses bröderna Evert och Nils Tryding, Eva Dacke (f Lovén), Ingvar Andersson, Bengt Göran Rosqvist, Carsten Axland och Bengt Åke Lindwall – den sistnämnde en gång patrullerande polis i Tomelilla.

2015 - Jubel-”realister”! Stående fr v: Gunni Ödegaard (f Andersson), Birgitta Malmborg (Olsson), Britt Marie Erkenfeldt (Jönsson), Gerd Lindh (Åkesson), ”Cit” Eriksson (Andersson), Östen Broomé, Bodil Rosén (Nilsson), Ingrid Hansen (Mårtensson), Karin Stenström Persson, Jörgen Svensson, Ingegärd Wennerström (Mårtensson) och Anita Eriksson (Dahlqvist). Sittande: Aaro Lundberg, Inga Einarsson (Svensson), Gunnel Hallström (Andersson), Lars Andersson, Lisbeth Lindwall (Gustafsson) och Irene Krüger (Bengtsson).

2015 – Bertil Ekberg håller om Elsa Hallbeck (f Persson). I övrigt från vänster: Eskil Häggström, Rita Häggström (Ekberg & kusin till Elsa H), Gunnel Nilsson (Frithiof), Maj Lis Månsson (Kronström), Maj-Britt Ohlsson (Larsson) och rörmokare emeritus Olle Ohlsson.

2016 – Systrarna Hjördis Engdahl och Anita Hansson, f Lindkvist (nr 2 och 3) flankeras av Berit Fredriksson, f Nilsson-Thorell, Anita Nilsson, f Olsson och Anita Karlsson, f Åkesson (t h).

2016 – June Ekelin, Hagestad, ses stående tillsammans med fr v Wallin-systrarna Sonja Lövgren, Hyltebruk och Ingrid Persson, numera Tomelilla samt t h Ann-Christine Larsson, född Nilsson-Thorell, Ystad. Jämtländska June E har varit lyckligt gift med Lennart Ekelin (1924-2000) som ju var son till Elsa Ekelin (1901-59), delägare i Ekelins Bageri på Tomegatan 2. Till Elsas uppgifter hörde, att i arla morgonstund ha färdigkokt wienerbrödskräm till bagarna. Hon skötte också all matlagning.

2016 – Ett salt gäng, fr v: Åke Olsson, Sövde, Bengt Göland, Arlöv, Bo Andersson, Staffanstorp, Birgitta Malmborg, född Olsson, Tomelilla och Hans-Ingvar Hansson, Bjärred.

2016 – Systrarna Lundh, fr v Anna-Maj Stenström, Lund och Lillemor Ohlsson, Tomelilla, tillsammans med Åke Olsson, en gång boende på Björkebogården, som tar det lilla lugna.

2016 – Hans-Ingvar Hansson, 76, tycks säja nå’t lustigt till damkvartetten: fr v Gunnel Hellström, f Andersson, Elvie Mårtensson, f Nilsson, Inga-Greta Andersson, f Svensson och Gunnel Johnsson, f Svensson. De två sistnämnda är som ni nog vet kusiner.

2016 – Samma tjejer som på den förra bilden. Emellertid har gamle pingisfantomen och typografen Allan Hansson, 82, ersatt Hans-Ingvar Hansson.

2016 – ”Sågar’ns” (Helmer Karlsson) döttrar, dvs Ann-Kristin Henriksson och Ing-Mari Persson samt Rosie Andersson, f Svensson, har fått besök av hembygdskretsens sekreterare, Sven Åke Håcanson, lite suddig i konturerna…

2016 – Göran ”Jonke” Svensson har nå’t viktigt att säja till avsuttne bagarmästaren Folke Andersson. Eskil Nilsson lyssnar andäktigt.

2016 – Fyra av Slakterigatans alla barn på 1950-talet flankerar Anita Åkesson (gift Karlsson) ute från Adelsbergsområdet. Från vänster ses bröderna Christer och Leif G Nilsson, Anita Karlsson, Ingrid M Hansen, f Mårtensson och Kjell A Komstedt.

2016 – Denna trio ”43:or” trivdes på träffen och smidde planer på 60-årsjubileum av konfirmationen nästa år. År 1957 gick de fram för Paul Hallbäck i Tomelilla kyrka – fr v Ingrid M Hansen, f Mårtensson, Säffle, Eskil Nilsson, Tomelilla och Göran Svensson, Jönstorp, Hörby.

2016 – Trydefödde Ingvar Andersson frotterar sig med den honom jämnåriga Ewy och Stig Mårtensson, 83, från Tygelsjö. Ewy hette Nilsson som flicka och bodde utåt Kåseholm.

2016 – Bröderna Hasse (t v)/Sven Åke Lindborg och Anita Nordh, Smygehamn, lyssnar intensivt på vad Kerstin Lindgren, f Ohlsson, Staffanstorp, med en blomma i nypan har att säja.

2016 – Tusenkonstnären Kjell A Bergquist, tillvardags boende i Östra Ingelstad, underhåller sig med en av veteranerna på träffen, lundaboende Silluf Landin, f Andrén. Bakom till höger skymtar bland andra bröderna Tryding, Nils och Evert.

2016 – Anita Hansson, f Lindkvist, samtalar med Nils Tryding, 86. Till höger dennes yngre broder, Evert Tryding, 80.

2016 – Åkaresonen Olle Persson i ensamt majestät. Bakom skymtar Gunda Persson (gift Dahlberg) och Anita Åkesson (gift Lundgren).

2016 – När sågs senast ett så glatt gäng?! 1965 års konfirmander har samlats för ”reunion”. Fr v: Thord Persson, Ystad, Bengt Wihlborg, Bjärred, Göran Wassberg, Visby, Carina Artursson, f Sjöstrand, Tomelilla, Gunda Dahlberg, f Persson, Ystad och Anita Lundgren, f Åkesson, Tomelilla.

2016 – Kent Johansson, Eslöv och Göran Eriksson, Tryde ingick i gruppen av jubilerande konfirmander.

2016 – Fler konfirmandjubilarer! Fr v: Per Cederholm, Tomelilla, Rolf Nilsson, Fågeltofta, Monica Olsson, Tomelilla, Carina Artursson, Tomelilla, Bengt Hallberg, Ystad, Per Åke Nilsson, Tomelilla och Bruno Andersson, Ystad.

2016 – Carsten Axland, Färlöv, Åke Högborg, Tryde /gården Norrbo/ och Per Cederholm, Tomelilla dryftar livets stora frågor.

2016 – Kenth Lovén (Knut och Ellas ättelägg), Malmö, Ulla-Kerstin Persson, f Thysell, Klostersågen, Ingrid Olsson, f Cederholm, Ystad, och Ann-Margret Jönlid, f Olsson, Ystad. Ingrid var dotter till en busschaufför, medan Ann-Margret sa’ ”far” till skohandlare Gustav Olsson…

2016 – Tre trallande jäntor! Från vänster Loolie Björk, f Andersson, Marie-Louise Persson, f Påhlman och Anita Jönsson.

2016 – Systrar, lika som bär? Rosie och Inga-Greta Andersson, f Svensson, ler mot fotograf Grabellus.

2016 – Anita Nilsson, f Olsson, med rötter ute i Ullstorp (t v) och Hjördis Engdahl, f Lindkvist. Den senare växte upp på Fabriks- och Badhusgatan.

2016 – Bengt ”Spejs” Svensson med rötter i Tunby berättar nå’t intressant för Marie-Louise Persson och Sven Å Håcanson.

2016 – Klockan har hunnit bli fyra, och här är det mest ryggar som visas upp. Till vänster Lillemor Ohlsson, och Hans-Ingvar Hansson har packat sin ränsel och axlat densamma. Han och Bengt Göland ska strax styra kosan västerut…

2016 – Kretsens ständige sekreterare, Sven Åke H (t h) samtalar intensivt med Gunnel Johnsson och Marie Louise Persson, båda med bopåle i Ystad. Bakom i mitten ses Bengt Svensson, Lund, omgiven av kusin Bertil Hansson (t v) och Kjell A Bergquist.

2017 - Här alla syskonen Jönsson från Bangatan 1. Från vänster: Lars (f '43), Britten (f '48), Björn (f '40) och Ralf (f '47).

2017 - Britten "Bitte" Werner, född Jönsson, svarar på ordförande Grabellus' frågor. Bitte bor numera i Tolånga. Det är Kjell Agne Bergqvist, 81, som håller i micken.

2017 - Stående fr v: Marianne Hansson (född Nilsson), systrarna Inga-Greta och Rosy Andersson, båda f Svensson. Sittande fr v: Eivor Bainbridge, f Johansson, Jan Skoog, Inger Larsson, f Beijer och Barbro Nilsson, f Bergqvist.

2017 - Åtta bålda herrar har samlats kring ett av borden. Stående fr v: Alf Knutsson, Ingvar Dahl och Kjell-Åke Fröjd. Sittande fr v: Hans Ingvar Hansson, Bengt och Mats Göland samt Bertil och Allan Hansson.

2017 - Anita Jönsson, Hjördis Engdahl och Anita Hansson ses bakom fr v: Anita Karlsson, Kerstin Persson, Berit Fredriksson, Ann-Christine Larsson, Carita Lindh Moreno och Anita Nilsson. Med andra ord många "Anitor"...

2017 - Stig Eriksson och ??? flankerar den förres mångåriga hustru, Anita, född Jacobsson. I övrigt ses från vänster: Bengt Göran "Jonke" Svensson, Folke Andersson, Tore Svensson, Inga-Maj Stenström och Lillemor Lundh Olsson.

2017 - Syskonkvartetten Jönsson - igen! Björn och Britten flankerar Lars och Ralf. De fyra såg dagens ljus mellan sommaren 1940 och förhösten 1948.

2017 - Munter samling kring kaffebordet! Stående fr v: Ulla Lambrant, Hjördis Håkansson, Berit Jacobsson-Thor och Gull-Britt Åkesson. Sittande fr v: Kerstin Nilsson, Anita Nordh, Sven Åke Lindborg, Jan Mårtensson, Britt-Marie Marot och Hasse Lindborg.

2017 - En kvintett herrar, som ej går av för hackor - flera av dem med rötter i Tryde. Fr v Evert Tryding, Ingvar Andersson, Nils Tryding, Kent Johansson och Carsten Axland.

2017 - Här ett gäng från nordvästra Skåne med Lars Nilsson, Landskrona sittande med hustru Anita. Längst t v om honom svägerskan Gunilla Carlsson, och till höger kusinen Margret Person samt Thomas Lövkvist, DNA-släktforskare. Stående ses brodern Kurt Nilsson och Agneta Lövkvist. Lasse Nilsson (f '49) var den som så förtjänstfullt räddade livet på hembygdskretsens sekr, Sven Åke Håcanson, då denne den 26 juni plötsligt drabbades av hjärtstopp. Lasses morfar, Magnus var bror till "Amerika-Person" (1867-1937).

2017 - Stående ses Eva Kristersson, Kent-Roland Andersson (dotterson till marknadsgeneralen Edvin Hansson) och Hugo Hernelöw. Sittande fr v: Eskil Nilsson, Görel Nilsson, Silluf Landin och Christer Eriksson.

2017 - Ing-Marie Persson, född Karlsson håller om Thorsten "Totta" Kristiansson. Stående ses också Ann-Kristin Henriksson, f Karlsson och Gunnel Fritiof. Sittande fr v: Maj-Britt, f Larsson och Olle Olsson, Carl Johan Lindevall och Maj Lis Månsson, f Kronström.

20 17 - Stående klasskompisarna Olle Persson, Tommy Söderberg och Leif Göran Nilsson. Sittande fr v: Jan Christer Nilsson, Bengt Svensson, Bertil Nilsson, Claes Nilsson och Uno Svensson. Med andra ord många 46:or vid bordet. Ålderman är Bengt "Spejsen" från Tunby nr 20.

2017 - När sågs senast så vackra töser?! Stående fr v: Irene Krüger, född Bengtsson, Gunnel Hallström, f Andersson, Ingrid M Hansen, f Mårtensson och Bodil Rosén, f Nilsson. Sittande fr v: Gunnel Johnsson, f Svensson, Elvie Mårtensson, f Nilsson, Ingrid Persson, f Wallin och Ann-Marie Cronvall, f Nilsson.

2017 - Rosy Andersson och Ing-Marie Persson i samspråk med sin gamla lärarinna, Kerstin Persson, numera boende i Laholm och änkefru.

2017 - Inga Greta Andersson och Berit Fredriksson på topphumör. Bakom skymtar Ingrid Persson och Ann-Christine Larsson.

2017 - Kan samtalsämnet möjligen vara bordtennis?! Fr v Mats Göland, 81, Olle Olsson, 83, och Allan Hansson, 83.

2017 - Maj-Britt Olsson, f Larsson, "tas tag" med Ann-Marie Cronvall, f Nilsson.

2017 - Eskil Nilsson i resonemang med Gunnel Hallström. I förgrunden ses Ingrid M Hansen, som var en av de mest långväga gästerna vid träffen. Hon bor sedan många år i värmländska Säffle.

2017 - Två veteraner i snart 70-årsjubilerande Tomelilla ungdomsorkester. Uno Svensson säjer det säkert i toner vid samtal med Claes Nilsson. Båda såg dagens ljus 1946, året före Tomelilla gossorkesters bildande...

2017 - Hasse Lindborg, som en gång i tiden började jobba i Herman Olssons möbelaffär, i djupt samtal med Berit Jakobsson Thor.

2017 - Hjördis Håkansson, född Hellström, sätter extra rött på läpparna.

2017 - God och glad ska mänskan vara! Mor och dotter, Gull-Britt Åkesson och Britt-Marie Marot flankerar Kerstin Nilsson, f Anderberg.

2017 - Klasskamraterna (?) Ulla Lambrant, född Lindh och Hasse Lindborg i samspråk.

2017 - Hemvändardagens nestor, snart 95-åriga Gull-Britt Åkesson med förstfödda dottern, Britt-Marie.

2017 - Hon kom 2-årig med sin familj till Tomelilla år 1934, Hjördis Håkansson. Då hette hon Hellström. T v ses Kerstin Nilsson, f Anderberg.

2018 - Gunnel Hallström, Birgitta Malmborg och Lillemor Lundh Olsson ses bakom fr v: Lisbeth och Göran Grabellus, Jan Erik "Putte" Nilsson och Bodil Rosén.

2018 - Två av träffens nestorer, Carl Johan Lindewall och Torsten "Totta" Kristiansson ses bakom kvartetten Allan Hansson, Christer Wigren, Bengt Svensson och Sven Å Håcanson.

2018 - Sittande ses Roland Hanner och Hans-Ingvar Hansson, medan kvartetten Carl Henrik Nord, Anders Nord, Bengt Göland och Sven Gustafsson bildar effektfull bakgrund...

2018 - Alf Knutsson håller Anita Karlsson kärvänligt på axeln. Till höger systrarna Hjördis Engdahl och Anita Hansson. Sittande fr v: systrarna Berit Fredriksson och Ann-Christine Larsson samt Kjell Åke Fröjdh, Inga Oskarsson och Anita Nilsson.

2018 - En luttrad samling besökare, fr v: Berit Jacobsson-Thor, Ann-Marie Cronvall, Gull-Britt Åkesson, Britt-Marie Marot, Kerstin Persson, Gull-Britt Larsson och Bengt "Holma" Nilsson.

2018 - Kennet Andersson, Anita och Lars Ehnbom ses bakom kvartetten Carita "Cit" Eriksson, Ingrid M Hansen samt bröderna Leif och Christer Nilsson. De tre sistnämnda hade mycket att dryfta från sin barndomstid vid Slakterigatan.

2018 - Från vänster ses Inger Larsson, Elvie Mårtensson, Gunnel Johnsson, Marie-Louise Persson, Sven Frisk och Eskil Nilsson.

2018 - Här en sextett som trivdes på träffen, från vänster: Ann-Christine "Tina" Venebrand (f Hallqvist), Carsten Axland, Carina Arthursson (f Sjöstrand), Ann-Britt Sjöstrand (f Alfsson), Kent Johansson och Kent Sjöstrand. Makarna Sjöstrand hörde till dem, som färdats längst för att vara med - från småländska Ramkvilla...

2018 - Syskonen Rosqvist (Bengt Göran och Anita) flankerar Olle Olsson, som håller Maj-Lis Månsson på axlarna, Maj-Britt Olsson (med Gunnel Frithiof framför sig), Kent-Roland Andersson och Ann-Christin Holmgren (fr Tygelsjö).

2018 - Hasse Lindborg, en av veteranerna på träffen, och Jan Mårtensson flankerar Görel Nilsson. Sittande från vänster: Eva Kristersson, Kerstin Nilsson, Anita Nord och Sven Åke Lindborg.

2018 - Bröderna Caj och Tommy Gustafsson har fattat posto bakom denna sextett, från vänster: Ingvar Andersson (nyvorden kalmarbo), Alf Knutsson, Anita och Stig Eriksson, Bengt Göte Månsson och Folke Andersson.

2018 - Roland Hanner ses stående. I övrigt från vänster: Bo Mårtensson, Lars-Göran Heideman (gift med Barbro Hanner), Thomas Leandersson, Olle Persson, Claes Mårten och Margaretha Månsson.

2018 - Glada miner av fr v: Britt Tryding (maka till Evert), Sten Arvid Rogmar, Arne Ljung, Nils och Evert Tryding. Och klockan är tjugo över tre...

2018 - Fyra ynglingar, födda under kriget, på förpostfäkningar å Torget 6 (gamla Glenmarks). Från vänster: Hans-Ingvar Hansson, Sven Å Håcanson, Bengt Göland och Roland Hanner. Vad är det som Håcanson och Göland har spanat in - kjoltyg?

2018 - Exkursion på Bangatan före hemvändardagen på församlingshemmet. Tomelillafödde Roland Hanner, 74, samspråkar med onslundafödde Bengt A Lundberg, 75. Denne jobbade på Herman Olssons Möbler åren 1970-88.

2018 - Bengt Göland är idel öra, när gamla skolkamraten Hjördis Engdahl, född Lindqvist, har ett och annat att berätta - kanske från Jägersrovägen i Malmö där hon bor. Till vänster lyssnar kretsens sekreterare, Sven Åke H, om det yppas något som bör föras till protokollet...

2018 - Här saluförs kretsens årsskrifter men också DVD-filmer. Kanske behöver mannen ingen närmare presentation - alla känner apan osv...

2018 - Anders Nord och Roland Hanner tar en liten paus i kaffedrickandet under överinseende av hembygdskretsens dynamiske ordförande, Jan-Leo Grabellus.

2018 - Ingrid M Hansen försöker förklara nå't för Leif Nilsson. Båda växte upp på Slakterigatan, varför det fanns ett och annat från barnaåren att dryfta. Till vänster Cit Eriksson, som blev Ingrids bästa vän, inte minst sedan familjen Mårtensson (även Märta, Allan och Kerstin) år 1954 flyttat till nybyggt hus på Lagerhusgatan 29. Också Cit bodde på Adelsberg, närmare bestämt på Österlengatan 1 med syster Lena samt föräldrarna Clara och Algot.

2018 - Kjell Åke Fröjd, ramsåsabo som numera bor i Trelleborg, har hamnat i talrikt kvinnligt sällskap, bland andra systrarna Nilsson-Thorell och dito Lindqvist. Inga Oskarsson och Anita Nilsson ses också vid bordet.

2018 - Här en duo i arrangörsstaben som tycks trivas på träffen - Jan-Leo Grabellus och Sten Arvid "Rogge" Rogmar. Men vad kan gråhårsmännen till höger i bild tänkas diskutera? Smågrisnoteringarna?! Eller priset på medelstora, bruna ägg kanske...

2018 - Inger Larsson, Gunvor Johnsson med flera i samspråk. Herrarna som tiger i församlingen är Sven Frisk och Eskil Nilsson.

2019 - En ensam herre bland allt kvinnfolk! Ingvar Dahl har tagit tjuren vid hornen och sällat sig till ett rent dambord. Från vänster: Berit Fredriksson, Ann-Christine Larsson, Irene Krüger, Gunnel Hallström, Gun Andersson och Inger Larsson. Vid bålde Ingvars sida ses Loolie Björk och Gunnel Johnsson.

2019 – Lillemor Ohlsson-Lund är ensam företrädare för spinnsidan. Sittande herrar fr v: Hans-Ingvar Hansson, Roland Hanner och Sven Gustafsson. Stående fr v: Christer Nilsson, Bengt Göland, Carl Henrik och Anders Nord.

2019 – Stående ses fr v: Stig Andersson, Stig Eriksson, Inger Andreasson och Eskil Nilsson. Sittande fr v: Elisabeth Cederholm (gift Gatti), Åke Olsson, Eva Andersson och Anita Eriksson. Inger och Eva är kusiner, systerdöttrar till Stig E och därmed barnbarn till legendariske trydebon Viktor Eriksson (1899-1987).

2019 - De långväga gästerna från västmanländska Köping, Lars och Tiina Hammar sitter tillsammans med Stenby-födde trelleborgaren Kjell Åke Fröjd. Bakom ses fr v: Carsten Axland, Sven Frisk, Ingvar Andersson och Nils Tryding. Vem kan ana, att Tryding blir 90 i höst?!

2019 - Sex 30-talister med ”ungtuppen” Sven Å Håcanson (t h). Hasse Lindborg och Berit Jacobsson-Thor till vänster. Sittande ses Willy Kronström, Kerstin Nilsson, Jan Mårtensson och Sven Åke Lindborg.

2019 - Stående ses Kjell A Bergquist och bröderna Alf Göran & Olle Persson. Sittande fr v: Lilian Blom, Maj-Lis Månsson, Gunnel Nilsson, Elsie Eriksson och Barbro Wallenbo. Lilian och Maj-Lis är som många vet systrar med flicknamnet Kronström.

2019 - ”Kent Korv” Nilsson, Sune Nilsson och Anita Karlsson backas upp av de stående (fr v) Gert Åke Persson, Per-Ove Sassersson, Elvie Mårtensson och Anita Carlsson. De två sistnämnda var sjuksköterskeelever tillsammans i Lund på tidigt 1960-tal. Då hette de Nilsson respektive Mårtensson...

2019 - En myckenhet av kvinnlig fägring – och så Lars Ehnbom! Stående fr v: Anita Nilsson, Christina Lindh, Britt-Marie Marot, Hjördis Engdahl och Lars E. Sittande fr v: Ann-Marie Cronvall, Ing-Britt Nordström, Gull-Britt Åkesson, Marie Pfeiffer och Anita Ehnbom.

2019 - Mats Göland och Bengt Göran Svensson flankerar systrarna Karlsson, som i dag heter Ann-Kristin Henriksson och Ing-Marie Persson. Sittande fr v: Karl Johan Lindewall, Torsten ”Totta” Kristiansson, Allan Hansson och Bertil Hansson. De två sistnämnda är som bekant bröder med möbler som minsta gemensamma nämnare...

2022 - Fyra gentlemän i samspråk, fr v Roland Hanner Höör, Bengt Göland Bunkeflostrand, Hans-Ingvar Hansson Bjärred och Åke Olsson Sövde.

2022 - Åke Olsson Ystad (t h) underhåller sig med Sven Å Håcanson och dennes syster, Ingrid med make, Roodney Nilsson. De sistnämnda bor i Lund.

2022 - Bröderna Thore och Thomas Holgersson från Oxie omges av Stig Andersson Tomelilla och ett antal vackra damer, fr v Lisbeth Lindwall Ystad, Loolie Björk och Gun Andersson (skymd) Tomelilla, Ulla-Berit Lambrant Ystad och Birgitta Malmborg, Tomelilla.

2022 - Fem herrar som inte går av för hackor. Fr v Per Arne Persson Vällingby, Kjell Åke Olsson och Bo Mårtensson Tomelilla, Sune Nilsson Tollarp och Kjell A Bergquist Östra Ingelstad.

2022 - Ann-Mari Cronvall Hammenhög och Christer Vigren Simrishamn tar det lilla lugna...

2022 - De jämnåriga Torsten "Totta" Kristiansson och Hjördis Håkansson utbyter tankar om teknikens under, medan mötets grand old lady, Gull-Britt Åkesson kopplar av. Trion bor i Malmö. Vid bordet bakom samtalar Lars Ehnbom (stående) Staffanstorp med Leif G Nilsson, Ystad.

2022 - Bo Fredriksson med rötter i Borrie flankeras av Åke Olsson Tomelilla och makan Karin Fredriksson, Ystad. Hon är dotterdotter till Tage och Edith Persson, som länge bodde på Banmästaregatan 28. Mor heter Gunnel och bor numera i Sjöbo. Ryggen t v tillhör Jan Erik Offesson, och vid bordet bakom samtalar Carsten Axland Färlöv med Alf Knutsson Åkarp.

2022 - Roland Nilsson i samtal med en annan tomelillabo, Esther Hansson. T h ses Anita och Stig Eriksson samt Kenth Nilsson, alla från Tryde.

2022 - Ing-Marie Persson, född Karlsson, diskuterar något med Jan-Åke Malmgren. Anita Rosvall-Olsson till vänster.

2022 - Margareta Arcombe Bjärred i samtal med jämnåriga Gull-Britt "Gulle" Larsson, född Nilsson. USA-emigranten Lars Wihlborg brottas med kaffekannan. Till vänster en tankfull Hjördis Engdahl, född Lindkvist, Malmö.

2022 - Ystadsboende Unni och Anders Mattsson tillsammans med bröderna Hasse och Sven Åke Lindborg med bopåle på Kivik respektive i Limhamn. Jan-Erik Offesson övervakar skeendet.

2022 - Vid kaffebordet ses Stig Eriksson, Folke Andersson och Kenth Nilsson, den senare oftast "Kenth Korv" kallad. I övrigt mest ryggar. Den till höger tillhör avsuttne blomsterhandlaren Gert Åke Persson.

2022 - Anita Nilsson och Hjördis Engdahl tycks vänta på kaffetåren. De flankeras av Kjell Åke Fröjd Trelleborg och Lars Wihlborg med bostad på andra sidan "pölen". Snart drar han söderut, till Georgia...

2022 - Lars Montán lägger ut texten för bland andra Carina Arthursson, Kent Johansson, Carsten Axland, Alf Knutsson, Ingvar Andersson och Bengt Göte Månsson.

2022 - Stig Andersson i samspråk med bröderna Holgersson. I övrigt fr v: Loolie Björk, Gun Andersson, Ulla-Berit Lambrant, Birgitta Malmborg och Lisbeth Lindwall.

Vid hemvändardagen (2019 ) löste 74 "tomelillingar" entré, vilket är något färre än 2018 och långt ifrån rekordåren 2015 och 2016, då ca 120 kom.

Från 2019 års träff finns ett 10-tal bilder, tagna av Jan-Leo Grabellus.  Före dem återfinns foton från hemvändardagarna 2014-18. Den blygsamma starten av dessa populära träffar skedde 1986 re'n.

Dessförinnan finns en svit bilder från årsmötet den 3 april 2014.

FOTO: Jan-Leo Grabellus   TEXT: Sven Åke Håcanson

Träffen 2022 avslutar sviten av bilder. De knäpptes av Glenn Mårtensson, en av tio i kretsens arbetsgrupp. Därtill är han ledamot av styrelsen.

---

Därtill har vi inledningsvis kompletterat urvalet av de inledande Tomelilla-bilderna tack vare trydesonen Stellan Nilsson, i dag boende i Eslöv. Håll till godo, gott folk! 

sven åke håcanson 14.07.2022 18:10

På Torget 6! Han köpte våren 1950 av Eric Ström för ca 25.000 kr. År 1969 flyttade Glenmarks till Ystad o' sålde sedermera till Bertil "Adam" Johansson...

Jimmy 12.07.2022 08:32

Vart exakt låg Gert Glenmarks foto/skivaffär?

sven åke håcanson 19.03.2022 10:16

Åkermark, varav en del tillhörde Jästfabriken Activ. Lantbrukarna Ragnar Olsson/Hjalmar Nilsson och Örups säteri fanns även bland jordägarna på 1920- och 30-tal

Eva Andersson 15.03.2022 14:24

Hej!
Har en fråga angående Lindesborgsområdet?
Vad fanns där innan lägenheterna och husen byggdes? Början av 1900 talet

sven åke håcanson 05.03.2022 20:24

Tyvärr vet vi inget om denne Sven Nilsson. Kanske gör Torgny Larsson i Tryde Byalag det.

Birgitta Calagos 28.02.2022 08:22

Min mormors morfar häradsdomaren, nämndemannen Sven Nilsson (1815-1892) kom från Tryde. Finns det någon av er som vet något om honom? Dottern Cilluf, kändvävers

Bengt "kylle" Olsson 30.01.2022 08:24

Hej! Det finns en bild på hemsidans Tomelilla bilder av Östergatan, där ser man Glädjehuset längst ner till höger på gatan med mörk gavel. Dra upp till helbild.

Wiveca Ekeblad 29.01.2022 17:36

Hej igen, kunde ni hjälpa mig med bild på Östergatan 15, Glädjehuset, enligt tidigare meddelande här samt mail till er?

Wiveca Ekeblad 17.01.2022 09:47

Ja det stämmer nog. Varför kallades det Glädjehuset?

Wiveca Ekeblad 15.01.2022 10:35

Hej, undrar om ni har gamla bilder på Östergatan 15, ska ha varit bank där en gång i tiden. Skulle gärna vilja se hur huset såg ut då det byggdes. Har mailat er

sven åke håcanson 17.01.2022 09:42

Det måste vara det s k "Glädjehuset" som avses, i många år ägt av Möbel-Hansons. Tror att Jordbrukskassan fanns där något eller några år i slutet av 1920-talet.

Mickel Falck-Jensen 07.12.2021 15:41

Til Sven Åke Håcanson.
Jeg har sendt deg min e-post, håper den kom fram.
Mvh
Mickel

sven åke håcanson 23.11.2021 15:15

Jo, något lite har vi nog i arkivet. Ska kika där endera dagen. Abraham Swenson började med kemikalieaffären 1913. Han äktade 1920 Pidders dansks dotter, Clara.

Mickel Falck-Jensen 22.11.2021 15:41

Hei!
Jeg skriver fra Norge. Min dotters morfars morfar var Abraham Svenson.
Han var innehaver av Tomelilla Färg och Kemikalieaffär. Finnes det noen foto?
Mvh M

sven åke håcanson 06.12.2021 17:46

Mickel: Vänligen sänd Din e-postadress till oss, så lovar jag att sända Dej några foton och en rätt lång text om Abbe & Clara: hembygdskretsen@tomelilla.nu

bengt olsson 28.02.2021 08:32

Hej Inge! Det finns en bild i kretsens fotoalbum med byggnaden Bangatan 19 där Ingeborg Larssons conditori fanns. Conditoriet låg längst åt söder.

Inge Lindborg 22.02.2021 08:54

Hej.
Söker en bild på Ingrid Larssons conditori som skulle ha legat på Bangatan 19.
Ca år 1933.

sven åke håcanson 29.10.2020 13:19

Hilding J bodde i banvaktsstugan i Fyledalen o' var far till bl a Asta, Linnéa, Gunnar och Ove J. Senare blev det T-la, mellan Wienercaféet och Sture Perssons Bil. Hilding jobbade på gamla dar med svärson Malte Wohlin på Ystadsvägen, med Caltex-macken. Ti

Jessica 02.11.2020 11:29

Tack Sven Åke

Jessica 24.10.2020 14:07

Hej, är det någon som känner till något om en Hilding Johansson som arbetade på Tomelilla djurpark, vid vilken han bodde jämte, och tog han om deras schimpans?

Håkan Jacobsson 12.08.2020 06:42

Finns det någon information av Jästfabriken Actice som man kan få ta del av?

sven åke håcanson 10.09.2020 10:19

Jo, vi har nog en del i hembygdskretsens arkiv. Du får höra av Dej nästa gång Du är i Tomelilla, så ska vi se vad vi kan göra.

Rikard Håkansson 09.06.2019 12:43

Jättefina bilder.

Bertil Hansson 16.08.2017 09:26

Ni gör alla i styrelsen ett heroiskt arbete till glädje för många Tomelillabor i förskingringen som borde belönas med Tomelillas kulturpris. Hatten av!

Birgitta Wiman 10.01.2017 17:45

Underbart att se alla bilder på kända och okända!
Ni gör ett fantastiskt jobb.

sven åke håcanson 25.12.2016 23:32

Nästa möte för alla medlemmar är ju årsmötet på församlingshemmet den 6 april nästa år. Välkommen dit, B-G, och grattis med anledning av födelsedagen nyligen!

Bengt-Göran Roskvist 21.12.2016 07:01

Fantastiskt spännande med alla dessa bilder.
Finns det några medlemsmöten en åhusbo kan komma till?
God Jul
Bengt-Göran Roskvist (wassbergs bil AB )

sven åke håcanson 25.11.2016 13:43

Du styr stegen till T-la kulturhus och får där tag på årsskriften 2016 till den ringa kostnaden av SEK 100. Bilden återfinns på sid 27. Lycka till!

Gull-Britt Strand 24.11.2016 17:53

Har hört från andra att jag o min klass 1977 var med i er skrift. Hittar inte någon bild här på er sida. Hade varit kul att få se den bilden. Hur hittar jag den

Gunnel Hallström 05.08.2016 12:22

Hej och tack för en ,som vanligt, trevlig o gemytlig hemvändardag 2016-07-21. En undring: kommer det några foton från träffen här på sidan? Hoppas

Sven Åke H 16.12.2014 10:53

Jomenvisst! Har Du långt till Tomelilla? Vi har ju arbetsgruppsmöte varje torsdag kl 13.30 i källaren till Grönegatan 6 A, fr o m den 15 januari 2015...

Anita 18.12.2014 22:19

Så roligt! Jag är från Tomelilla, så jag kommer gärna och tittar på bilderna, får allt ta semester en torsdag, det kan det vara värt. Tack!

Sven Åke Håcanson 14.12.2014 19:19

Jo, vi har ett antal från 1930-talet. Det är brandkåren som har stor uppställning på ”Lekplanen” under dåvarande chefen, bryggaren Assar Julius Andersson.

Anita Ipsen 15.12.2014 22:44

Så roligt att det finns bilder från Odenplan! Finns det möjlighet att få titta på bilderna?

Anita Ipsen 14.12.2014 00:16

Tack för mycket intressant läsning och fina bilder. Finns det några gamla bilder från Odenplan/Odengatan så skulle jag bli glad.

Birgitta Wiman (Gustavsson) 06.02.2014 16:30


Tack snälla ni som jobbar med hembygdskretsen. Så otroligt trevligt och så
många minnen som dök upp från min barn och ungdomstid. TACK.

sven åke håcanson 09.11.2012 17:07

Stig Johansson hade en artikel i 2010 års skrift, där just Wassbergs Bil ingående avhandlas.

Bengt-Göran Roskvist 06.11.2012 13:39

Finns det någon dokumentation kring Wassbergs bilbolag 50-60-tal där min far Kurt Roskvist var verkmästare från starten.

Henriette Ellberg 08.08.2012 19:58

Jag vill se fler bilder från arkivet! Det måste finnas massor av gamla vykort att scanna av - behöver ni hjälp?

jan-leo 03.09.2012 18:03

Henriette,
slå mej en signal på 0417-123 13
MVH Jan-Leo

Ingvar Olsson 07.05.2012 09:57

Kan Ni inte lägga in filmen från barnes dag 1952 Ni har ju en kopia

Jan- Leo ordförande. 31.05.2012 15:42

Tyvärr har vi inte den tekniska utrustningen för att genom föra Ditt önskemål

Mikael DJ Maffe Mårtensson 24.02.2011 14:52

Härligt med bilder från min hemort :) Bra jobb!
Hälsningar DJ Maffe www.djmaffe.se

Jan-Leo 28.02.2011 11:48

Tack för att Du hör av Dej och uppskattar vårt arbete
MVH Jan-Leo

Inger och Stig 30.11.2010 16:08

Mycket trevligt och oväntat, chefen!
Inger och Stig

| Svar

Senaste kommentarer

14.07 | 18:10

På Torget 6! Han köpte våren 1950 av Eric Ström för ca 25.000 kr. År 1969 flyttade Glenmarks till Ystad o' sålde sedermera till Bertil "Adam" Johansson...

12.07 | 08:32

Vart exakt låg Gert Glenmarks foto/skivaffär?

19.03 | 10:16

Åkermark, varav en del tillhörde Jästfabriken Activ. Lantbrukarna Ragnar Olsson/Hjalmar Nilsson och Örups säteri fanns även bland jordägarna på 1920- och 30-tal

15.03 | 14:24

Hej!
Har en fråga angående Lindesborgsområdet?
Vad fanns där innan lägenheterna och husen byggdes? Början av 1900 talet